Gần 9.000 tỷ đồng vốn ngân sách được giao cho các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng

(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải 7.222 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và 1.637,5 tỷ đồng năm 2019 cho 6 …