Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 tăng kỷ lục

(KDPT) – Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước tính đạt 1,588 triệu lượt người, tăng 5,8% …

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam xác lập kỷ lục mới

(KDPT) – Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2018, khách quốc tế đến nước ta đạt mức kỷ lục 15,5 triệu lượt người, tăng 19,9% so với năm trước. Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 12 …