Hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo tại Tam Dương Vĩnh Phúc

(KDPT) – Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra có vai trò quan trọng, thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh …

TP. Hồ Chí Minh, 120 tình nguyện viên sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ thông tin an sinh xã hội

(KDPT) – TP. Hồ Chí Minh đã triển khai mạng lưới tình nguyện viên tiếp nhận thông tin hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội với mục tiêu “không một người dân nào bị bỏ …

Cổng 1022: Cầu nối tiếp nhận phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19

(KDPT) – Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cổng 1022 sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến thành phố.  Theo Ủy ban nhân …