Chung cư Đồng Cửa 2 (TP Bắc Giang): Chưa bàn giao đầy đủ đã sử dụng, sau 3 năm xuống cấp nghiêm trọng

(KDPT) Trong chuyên đề đánh giá về thực trang môi trường đầu tư, để minh chứng thực tiễn cho chuyên đề, trước đó, Kinh doanh và Phát triển đã phản ánh về việc chung cư Đồng Cửa 2 do Công …