Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới

(KDPT) – Trong năm 2021, Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới như Ba Bể- Na Hang, Óc …

Dãy núi lửa Puys là Di sản thiên nhiên thế giới

(KDPT) – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vừa công nhận dãy núi lửa Puys, thuộc vùng Auvergne-Rhône-Alpes miền Trung nước Pháp là Di sản thiên nhiên thế giới. Chaîne des Puys là một …