Thủ tướng: ASEAN cần ưu tiên hàng đầu cho củng cố đoàn kết

(KDPT) – ASEAN cần đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP, chú trọng kết nối và phát triển các mạng lưới trung tâm công nghệ 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc …