Vận nước đang lên với những thành tựu kép

“Nếu phải tìm một câu ngắn gọn để nói về những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta trong nhiệm kỳ này, tôi nghĩ đó là: Chúng ta đã có một nhiệm kỳ vàng của những thành tựu kép!”. Đây là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Đại hội Đảng khóa XII.

Có thể khẳng định, từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, chưa bao giờ đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định như nhiệm kỳ này. Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Việt Nam chúng ta đã đạt được những kết quả, những thành tích đặc biệt.

Có thể kể ra rất nhiều những thành tựu kép đã đạt được trong cả nhiệm kỳ như: Thuận ý Đảng – hợp lòng dân; Vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa đẩy mạnh chỉnh đốn, xây dựng Đảng; Ổn định kinh tế vĩ mô – duy trì đà tăng trưởng; Đối nội – đối ngoại đều thành công; Hội nhập và tự chủ hài hoà; Đẩy lùi dịch bệnh mà vẫn lo được sinh kế cho nhân dân…

Riêng trên mặt trận kinh tế thành quả lớn nhất là Chính phủ đã thiết lập được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định hơn hẳn so các nhiệm kỳ trước đây, được thể hiện ở việc kiềm chế lạm phát, nợ công ở mức thấp, xuất khẩu kỷ lục, dự trữ ngoại tệ tăng lên… Kinh tế vĩ mô ổn định đã tạo dư địa cho các chính sách tài khoá, tín dụng chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, và là bệ đỡ rất quan trọng để chúng ta có thể vững vàng, ổn định đất nước, kiên cường chống chịu và duy trì tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn.

Năm 2020 – một năm rất đặc biệt, đúng như nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách, là năm mà chỉ số niềm tin của nhân dân lên cao nhất.

Trong khủng hoảng, nhưng Việt Nam đã kiềm chế được dịch bệnh và duy trì tăng trưởng dương trong tâm thế vững vàng.

Niềm tin nhân dân dành cho quyết sách của Đảng

Những kết quả, thành tựu đạt được trong năm 2020 nói riêng và 5 năm qua nói chung phần lớn là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và

các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt tên Nghị quyết về kinh tế tư nhân là Nghị quyết 10 để gửi gắm một niềm tin: Cùng với các thành phần kinh tế khác, sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân sẽ là động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tới đích mạnh giàu, giống như khoán 10 trong nông nghiệp hơn 30 năm về trước đã mở đầu cho hành trình đổi mới ở Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về Chương trình phát triển doanh nghiệp cho cả nhiệm kỳ với phương châm: Doanh nghiệp là động lực, Chính phủ đồng hành và ban hành loạt Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 hàng năm, xác lập hành trình cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam, quyết đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh hàng đầu ở ASEAN.

Đảng và Nhà nước đã thành công trong việc khơi dậy sức mạnh toàn dân. Khởi nghiệp – khởi nghiệp sáng tạo để trở thành“người lính thời bình”, lo sinh kế cho nhân dân, làm giàu cho đất nước, đang trở thành lẽ sống trong lớp trẻ và là phong trào thi đua yêu nước của toàn dân. Đã có những tập đoàn doanh nghiệp tư nhân và thương hiệu Việt được vinh danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Các sản phẩm: Made in Vietnam; Make in Vietnam; Made by Việt Nam được thế giới ngày càng ưa thích. Đó là “màu cờ sắc áo” Việt Nam trong cuộc đua tranh kinh tế thế giới.

Khép lại nhiệm kỳ 2016-2020 với những kết quả mang tính bứt phá, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Những kết quả rất đáng trân trọng, tự hào ấy là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng,toàn dân, là sự hòa quyện của “Ý Đảng và lòng dân”. Đó cũng chính là tiền vững chắc để khi bước vào thập niên mới, đón mùa xuân mới, nhiệm kỳ mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới –thời kỳ “nở hoa thịnh vượng” của khát vọng hùng cường.

HÙNG SƠN