ISSN-2815-5823
Đặng Đức
Thứ năm, 14h00 25/04/2024

Đoàn Luật sư Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029

(KDPT) - Ngày 24/4, Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn Luật sư Hà Tĩnh tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã báo cáo những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả để đạt được kết quả vượt bậc trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đổi mới phương thức hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể để nâng cao năng lực, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm cũng như tập thể Ban chủ nhiệm. Hoàn thiện các quy đinh của Đoàn như việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên Đoàn luật sư, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Đoàn luật sư, nghiêm túc thực hiện quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, điều hành hoạt động của Đoàn luật sư một cách năng động hiệu quả.

Bộ máy tổ chức của Đoàn và cơ chế vận hành đã được xây dựng, đổi mới về cơ bản hoàn chỉnh và ổn định, phát huy tác dụng trong thực tiễn, giúp Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Theo Báo cáo của Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay đoàn có 57 luật sư thành viên và 8 thành viên tập sự hành nghề luật sư; trong đó có 18 luật sư nữ, 39 luật sư nam; có 20 luật sư là Đảng viên. Đội ngũ luật sư Hà Tĩnh có kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu công việc, có đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, tâm huyết với nghề và luôn có ý chí vươn lên để khẳng định mình, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của luật sư trong xã hội.

Toàn cảnh đại biểu đến tham dự Đại hội.
Toàn cảnh đại biểu đến tham dự Đại hội.

Để xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sạch, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, đội ngũ luật sư cần phải đảm bảo về chất lượng, góp phần vào ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập theo như Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Do vậy, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn luật sư Hà Tĩnh đã tăng cường học tập và quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng hành nghề để đáp ứng chất lượng tranh tụng tại phiên toà và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng tăng của nhân dân.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả hoạt động hành nghề luật sư đã được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước. Tổng số vụ việc trên tất cả các lĩnh vực đạt 2.601 vụ, vượt hơn 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước; Riêng tham gia tranh tụng tại phiên toà, có 948 vụ án các loại, trong đó có 589 vụ án hình sự, 355 vụ án dân sự, 24 vụ hành chính, lao động; Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực có 730 vụ việc; Trợ giúp pháp lý miễn phí 582 vụ việc; Các dịch vụ pháp lý khác 341 vụ việc. Tổng thù lao từ các tổ chức hành nghề luật sư thu được gần 7 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho nhiều các nhân và tập thể thuộc Đoàn luật sư Hà Tĩnh vì đạt được các thành tích tốt trong công tác hoạt động.

Trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới để xây dựng và phát triển hơn nữa hoạt động của Đoàn luật sư, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng cao của khách hàng.

Cụ thể, tiếp tục kiện toàn và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật; tiếp tục kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập tổ chức Đảng trong Đoàn luật sư; xây dựng đội ngũ luật sư thành viên, gắn kết các thành viên với các hoạt động của Đoàn luật sư đồng thời với việc tăng cường năng lực tự quản của Đoàn luật sư; phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn luật sư với Sở Tư pháp thực hiện cơ chế tự quản kết hợp với quản lý nhà nước về luật sư.

Tăng cường phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Theo đó, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ kết nạp thêm 30-35 luật sư, chú trọng đội ngũ luật sư trẻ, năng động, sáng tạo, giỏi một số lĩnh vực pháp luật đang rất cần ở tỉnh Hà Tĩnh như lĩnh vực kinh doanh thương mại, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài…

Trong bối cảnh tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực thu hút đầu đầu tư, triển khai nhiều dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đoàn luật sư cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia có hiệu quả, chất lượng trong việc đóng góp ý kiến phản biện về mặt pháp lý, đồng thời tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật đến với bà con nhân dân. Từ đó, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội chung của tỉnh nhà trong thời gian tới…

Để hoạt động hành nghề luật sư được thuận lợi và hiệu quả, đòi hỏi phải tăng cường mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Đoàn luật sư với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn luật sư Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu thực hiện các biện pháp để xây dựng và tăng cường quy chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các luật sư thành viên trong hoạt động hành nghề./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024