Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt mức 5.196 tỷ đồng.

Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 166 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 50%, nhóm doanh nghiệp lớn chiếm 35% và doanh nghiệp SME chiếm 25%. Tỷ trọng này đã thay đổi đáng kể so với lần lượt 45%; 40% và 14% cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng lưu ý, nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ là đối tượng vay với lãi suất cao. Điều này giúp cho Techcombank có thu nhập lãi thuần đạt 5051 tỷ đồng và có tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) khoảng 3,5%, mức cao nhất hiện nay trong hệ thống ngân hàng.

Một khoản thu nhập nữa cũng góp vào lợi nhuận đó là lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 1.181 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một khoản nữa đóng góp vào lợi nhuận nữa là khoản thu bất thường đến từ hoạt động thu nợ là 1.366 tỷ đồng, trong đó, thu từ nợ đã xoá là 471 tỷ đồng, thu từ giao dịch bán nợ xấu từ Công ty quản lý nợ xấu Techcombank là 895 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu tăng, ngân hàng cũng giảm trích lập dự phòng rủi ro, nhờ thế lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và sau thuế là 4.150 tỷ đồng, các mức cao kỷ lục của ngân hàng này từ trước tới nay.

Tính riêng trong năm 2017, nhờ duy trì được đà tăng trưởng mạnh, lợi nhuận của ngân hàng đã tăng gấp đôi đạt 8.036 tỷ đồng, Techcombank từ đó đã đóng góp ngân sách nhà nước tổng số tiền 1.385 tỷ đồng, bao gồm thuế, phí các loại – tăng hơn 161% so với năm 2016.

Đặc biệt là chỉ trong hai năm 2016-2017, Techcombank đã đóng góp tới 2.243 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đưa mức tăng đóng góp của Ngân hàng trung bình năm cho giai đoạn từ 2013 tới 2017 là 92%, tăng gấp hơn 10 lần trong vòng 5 năm.

PV