Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu SPDV năm 2022 được tổ chức với mục đích không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, kịp thời cập nhật kiến thức, nắm vững quy trình nghiệp vụ, am hiểu sản phẩm dịch vụ của Agribank, đồng thời hạn chế vi phạm, sai sót trong quá trình tác nghiệp. Cuộc thi được tổ chức hình thức thi online với hình thức trắc nghiệm 60 câu là tổng hòa các nghiệp vụ: Kế toán ngân quỹ; Kinh doanh ngoại hối; E-banking; Thẻ - ATM - POS; Liên kết bán chéo sản phẩm, Bảo lãnh và Truyền thông.

Agribank Thanh Hóa tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ năm 2022

Cuộc thi được tổ chức trên phần mềm chuyên biệt và được giám sát qua 02 hệ thống camera đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan trong suốt quá trình thi. Mỗi thí sinh thực hiện đăng nhập phần mềm trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân bằng tên đăng nhập, mật khẩu ban tổ chức cung cấp riêng cho từng thí sinh.

Do công tác chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, sự phát huy tối đa của công nghệ, cuộc thi đã hoàn thành theo đúng dự kiến. Để động viên, khích lệ cán bộ kịp thời, ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành tổng kết, lựa chọn và trao thưởng cho những cá nhân tập thể xuất sắc, tiêu biểu dựa trên kết quả bài thi. Kết quả, có 35/399 bài thi đạt điểm tối đa 60/60, tỉ lệ 8,8%; số bài thi có số câu trả lời đúng từ 50 đến 60 câu là 326/399, tỉ lệ 81,8%. Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải Nhất trao cho 03 tập thể phòng nghiệp vụ và Chi nhánh có điểm bình quân xếp loại xuất sắc trở lên: Phòng Kinh doanh Ngoại hối, Chi nhánh Thành phố, Chi nhánh Bá Thước và giải Nhất cá nhân được trao cho 01 thí sinh có số điểm tuyệt đối 60/60 điểm trong thời gian nhanh nhất.

Trao giải Nhất tập thể cho đại diện phòng Kinh doanh Ngoại hối và Chi nhánh Thành phố
Trao giải Nhất tập thể cho đại diện phòng Kinh doanh Ngoại hối và Chi nhánh Thành phố.