CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán: D2D) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần 17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 0,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 84% và 99% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của D2D đạt 38,8 tỷ đồng, trong đó, chiếm phần lớn trong doanh thu nửa đầu năm nay là từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp (KCN) với 33 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu bán hàng tại các dự án khu dân cư của D2D giảm, công ty cũng không ghi nhận doanh thu bán hàng tại dự án Khu dân cư Lộc An, khoản thu chính trong nửa đầu năm ngoái, do đó kéo theo tổng doanh thu thuần giảm 80% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm là 11 tỷ đồng, giảm 50% so với 6 tháng đầu năm 2021, chiếm 97% trong tổng doanh thu tài chính là khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay 10,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của D2D.

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của công ty đạt 7 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, Công ty dự kiến đạt 428 tỷ đồng doanh thu và hơn 121 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm nay, lần lượt giảm 17% và 50% so với năm 2021.

Đáng chú ý, trong kế hoạch năm 2022, D2D xác định tập trung đầu tư nhà ở xã hội Lộc An (4 khối 10 tầng). Dự án này có quy mô hơn 3,8 ha ha tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tại dự án này, D2D dự kiến chi 154 tỷ đồng đầu tư block khu D1, D2 và chi phí thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, hết 6 tháng đầu năm nguồn thu từ dự án này vẫn chưa có, kéo theo lợi nhuận sụt giảm mạnh và chỉ hoàn thành 6% mục tiêu kế hoạch cả năm.

Phối cảnh dự án D2D

Tổng tài sản của D2D tại thời điểm cuối quý II là gần 1.673 tỷ đồng, giảm 6,4% so với thời điểm đầu năm, chiếm 36% tổng tài sản là khoản chi phí trả trước dài hạn 599 tỷ đồng, tăng 21%, chủ yếu là từ thuê đất KCN Châu Đức (535 tỷ đồng).

Danh mục tồn kho của D2D ghi nhận 128,5 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí dở dang các dự án Khu dân cư Lộc An 69,2 tỷ đồng, Khu dân cư Hữu Phước (Bà Rịa – Vũng Tàu) 32,7 tỷ đồng, Chung cư D2D 25 tỷ đồng,…

Bên cạnh đó, công ty cũng có 94 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, từ dự án nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức là 62,4 tỷ đồng và dự án xây dựng văn phòng công ty 31 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý II, D2D đang có gần 617 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, phần lớn đến từ nguồn khách hàng trả trước tiền thuê đất KCN Nhơn Trạch 2.

Ngoài ra, công ty không ghi nhận khoản nợ tài chính nào tại thời điểm này.

Hà Thu