Thuế và quản trị tài chính doanh nghiệp: Góc nhìn tực tiễn tại Thuduc House (TDH) bị cưỡng chế thu thuế

Theo công bố thông tin của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã: TDH), ngày 16/03/2023 công ty đã nhận được 12 quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với số tiền gần 91 tỷ đồng.

Thuế và quản trị tài chính doanh nghiệp: Góc nhìn tực tiễn tại Thuduc House (TDH) bị cưỡng chế thu thuế

Trước đó, 19/01/2022 Thuduc House cũng đã nhận quyết định từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền hơn 111,4 tỷ đồng.

Đến 25/04/2022, công ty này tiếp tục nhận được quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/04/2022 từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Lý do là công ty chưa nộp tiền lãi chậm nộp phát sinh của thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử với số tiền là 124,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên ngày 01/07/2022, Thuduc House đã thông báo về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 953/QĐ-CT-CC ngày 22/04/2022, theo đó thay đổi số tiền thực hiện cưỡng chế từ 124,8 tỷ đồng thành 79,8 tỷ đồng.

Tiếp đến 12/09/2022, TDH nhận được quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với số tiền 74,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức được thành lập từ năm 1990 là doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Quản Lý & Phát Triển Nhà huyện Thủ Đức. Đến năm 1997, Công ty bắt đầu bàn giao toàn bộ công tác quản lý nhà ở sở hữu Nhà nước sang các Công ty công ích của 03 quận mới thành lập là Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức, bắt đầu chuyển sang hoàn toàn kinh doanh theo cơ chế thị trường với nhiều dự án Khu đô thị, chung cư trên địa bàn 3 quận nói trên.

Năm 2000, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết dịnh chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2022, Thuduc House đạt doanh thu thuần 177 tỷ đồng, giảm 64% so với năm trước. Doanh thu tất cả các mảng đều giảm, trong đó doanh thu mảng bất động sản giảm gần 56%, chỉ đạt hơn 138 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Thuduc House đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm. Giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng hụt giảm đáng kể so với đầu năm (chỉ còn 4 tỷ) trong đó công ty không còn ghi nhận 103,5 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn trong khi 32 tỷ đồng đem đầu tư chứng khoán phải trích lập dự phòng giảm giá tới 28 tỷ, tương ứng mức lỗ 87,5%. Đáng chú ý nhất là lượng tiền mặt đang nắm giữ chỉ còn 2,8 tỷ đồng, trong khi đầu năm là hơn 16 tỷ đồng.