Cụ thể, theo thông tin được công bố, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/3/2021 với khối lượng 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/3/2024.

Lãi suất của trái phiếu cố định 11%/năm. Toàn bộ số trái phiếu trên do một tổ chức trong nước mua lại. Bên tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho Cenland và CTCP Chứng khoán VNDirect.

CenLand công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
CenLand công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Được biết, nguồn tiền thanh toán nợ gốc trái phiếu là tiền thu được từ đợt chào bán gần 201,6 triệu cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Đối với phần tiền lãi trái phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại, công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty để thanh toán cho người sở hữu trái phiếu.

Liên quan đến tình hình huy động vốn của doanh nghiệp, mới đây, HĐQT CenLand đã thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại VPBank - Hội sở với hạn mức vay tối đa 100 tỷ đồng. Mục đích vay là để bổ sung vốn phục vụ hoạt động môi giới bất động môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác phù hợp với đăng ký kinh doanh của Cenland.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III/2022, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 755 tỷ đồng và lãi ròng gần 28 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu tăng 120% lên hơn 15 tỷ đồng; tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải trả một khoản chi phí lên tới hơn 40 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, CenLand ghi nhận 3.316 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 254 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng đầu tư bất động sản giảm 42% về 2.021 tỷ đồng, mảng môi giới bất động sản tăng nhẹ lên 1.233 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của CenLand đạt 6.870 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (5.195 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản, tăng 39% so với đầu năm).

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 CenLand).
(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 CenLand).

Tổng nợ phải trả của CenLand tính đến hết quý III gần 3.209 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng.

Cụ thể, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 193% lên 274 tỷ (chủ yếu tăng chi phí phải trả cho sàn môi giới liên kết và chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng), khoản vay ngắn hạn tăng 36% lên hơn 1.039 tỷ.

Trong đó, nhiều nhất là khoản vay thấu chi 635 tỷ đồng và vay ngắn hạn 282 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV (chi nhánh Thái Hà) với mục đích bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động môi giới bất động sản,... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản vay 60 tỷ tại Ngân hàng BIDV (chi nhánh Đống Đa) và vay Ngân hàng Vietinbank hơn 51 tỷ.

Nợ dài hạn ở mức 952 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp vào các dự án bất động sản,... kỳ hạn 3 năm.