Trong các dự án trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đợt này, lĩnh vực bất động sản – du lịch - nghỉ dưỡng có các doanh nghiệp gồm:

[Inforgraphic] Những “ông lớn” làm dự án bất động sản - du lịch - nghỉ dưỡng tại Hà Tĩnh