Quảng Bình: Cần 675 ngàn mét khối cát để xây dựng các công trình trọng điểm
Đoạn đường ven biển đang được thi công chạy qua địa phận xã Trung Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thực hiện việc khai thác khoáng sản cắt làm vật liệu san lấp theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương pháp nêu trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí, lệ phí... theo đúng quy định của pháp luật); chấp hành đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là một trong các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2026, với tổng mức đầu tư là 2.197 tỉ đồng.

Quy mô đầu tư, dự án sẽ triển khai với tuyến đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tuyến đường gồm 3 đoạn với tổng chiều dài 86 km, gồm có đoạn: Nam Roòn - Quảng Phúc dài 21,9 km; đoạn Nam cầu Lý Hòa - Quang Phú dài 15,6 km và đoạn Hà Trung - Mạch Nước dài 47,9 km và trải dài trên địa bàn của 6 huyện, thành phố, thị xã. Trên toàn tuyến đường sẽ có 23 cầu gồm 1 cầu lớn, 12 cầu trung và 10 cầu nhỏ.

Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có các khu vực khai thác làm vật liệu nằm ở các địa phương huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy có tổng diện tích 199,33 ha, trong đó: huyện Quảng Trạch 26,161 ha, thị xã Ba Đồn 34,212 ha, huyện Bố Trạch 36,567 ha, thành phố Đồng Hới 17,315 ha, huyện Quảng Ninh 23,659 ha, huyện Lệ Thủy 61,420 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ xác định theo phạm vi Hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án kèm theo.

Khối lượng cát được phép khai thác: 674.374 m3, mức sâu khai thác từ cao độ tự nhiên xuống 8,0 m. Kế hoạch thực hiện khai thác 55 tháng. Máy móc, thiết bị sử dụng trong hoạt động khai thác: Máy đào gầu nghịch và ô tô vận chuyển. Thời gian khai thác đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho hay, với mức độ triển khai như hiện nay, Sở đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với cát, sỏi lòng sông và đất san lấp, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương như Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.