Vĩnh Phúc thu hút 453 triệu USD vốn FDI năm 2022
Quy mô nền kinh tế Vĩnh Phúc ước đạt trên 165,5 nghìn tỷ đồng (trong top 15 tỉnh có quy mô cao nhất cả nước.

Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (GRDP) theo giá so sánh 2010 năm 2022 ước tăng 9,54% so với năm 2021, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn so với mức tăng bình quân chung cả nước (ước tăng 8%) và cao hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra (mục tiêu tăng 8,0-9,0%); đưa tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt gần 9%/năm (nằm trong top 10 địa phương có tăng trưởng cao nhất cả nước). Quy mô nền kinh tế ước đạt trên 165,5 nghìn tỷ đồng (trong top 15 tỉnh có quy mô cao nhất cả nước); Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 64,22%, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng 29,2% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 6,58% (Năm 2021 lần lượt là: 62,82%, 29,43% và 7,76%). GRDP bình quân/người ước đạt khoảng 127,8 triệu đồng/người/năm; tiếp tục nằm trong top 10 địa phương có GRDP bình quân đầu người cao nhất cả nước

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 35.700 tỷ đồng, bằng 111,94% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2021, Trong đó: Thu nội địa ước đạt 30.000 tỷ đồng, đạt 109,98% dự toán và tăng 6,2% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu ước đạt 5.700 tỷ đồng, đạt 123,5% so với dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ; Trong cơ cấu các khoản thu nội địa, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 101,7% dự toán và tăng 17,2% so với năm 2021; hầu hết các khoản thu khác đều đạt và vượt dự toán...

Cấp ủy, chính quyền tỉnh đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 37.000 tỷ đồng.

Quản lý chi ngân sách được tăng cường, kiểm soát chi chặt chẽ, quản lý chi theo dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ước tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là 20.057,2 tỷ đồng, đạt 110,24% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được cải thiện đáng kể:

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương chịu trách nhiệm nâng cao từng chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thành lập tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đường dây nóng được vận hành thông suốt, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được đẩy mạnh, được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đánh giá cao và tin tưởng vào hệ thống chính quyền của tỉnh. Các chỉ số cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chỉnh của tỉnh trong năm cải thienẹ tích cực: (1) chỉ số PCI của tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 5/63 toàn quốc (tăng 24 bậc), trong đó Chỉ số Chi phí thời gian 8,46; chi phí không chính thức 8,05; chỉ số tăng nhanh: Hỗ trợ DN từ 5,03 lên 7,11; chiphis không chính thức 6,25 lên 8,05; (2) chỉ số cải cách hành chính PARINDEX đứng thứ 5 toàn quốc (tăng 10 bậc).

Ước năm 2022, toàn tỉnh thu hút được 453 triệu USD vốn FDI, bằng 100,6% kế hoạch năm; Về thu hút vốn DDI toàn tỉnh dự kiến thu hút đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2021, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Lũy kế đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 1.286 dự án, trong đó: 450 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,41 tỷ USD và 828 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 125 nghìn tỷ đồng.

Lĩnh vực Dịch vụ du lịch, của tỉnh đã có những dấu hiệu khởi sắc; để chủ động phát triển du lịch, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, các hoạt động phục hồi và phát triển du lịch; tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Du Xuân trên đỉnh Tây Thiên”, triển khai Chương trình Du lịch nội địa với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”, Khai mạc Du lịch hè Vĩnh Phúc 2022 và tổ chức thành công các nội dung thi đấu Seagame 31 tại tỉnh… đã góp phần giúp hoạt động du lịch dần hồi phục.

Tổng số lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc ước đạt 8,2 triệu lượt, tăng hơn 4 lần so với năm 2021, trong đó khách quốc tế khoảng 73,5 nghìn lượt, khách nội địa khoảng 8,13 triệu lượt khách; doanh thu du lịch ước đạt 3.282 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2021.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, năm 2022, Khu du lịch Tam Đảo trở thảnh Khu du lịch Quốc gia thứ 7 của Việt Nam và được Tổ chức World Travel Awards vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022.

Các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm được triển khai linh hoạt, đã tổ chức được 21 phiên giao dịch việc làm, có 180 doanh nghiệp đăng ký tham gia và đã sơ tuyển được 1.263 người. Ước cả năm 2022 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.730 lao động, bằng 116,1% so với kế hoạch và tăng 4% so với năm 2021.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, ước tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022 giảm còn 1,08% (giảm 0,43 điểm % so với năm 2021).

Chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công được đảm bảo. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, đối tượng cứu trợ xã hội được tăng cường triển khai.

Triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng trong bối cảnh quốc tế, trong nước có những khó khăn, thách thức đan xen; dự báo kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

Tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Chú trọng đến an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.