Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo “nóng” vụ 64 dự án bỏ hoang tại Mê Linh

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất nguyên tắc về chủ trương phương án xử lý đối với các Dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo báo cáo bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 13/3/2023.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tập trung thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, đối với nhóm 1 gồm 15 dự án, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch; đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Golf Vinashin (các Sở, ngành chưa đề xuất giao nhiệm vụ), Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định.

Đối với nhóm 2 là 49 dự án còn lại, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với Dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

Nguồn: Văn phòng UBND TP Hà Nội.
Nguồn: Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Đối với Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh (sau khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và Dự án Trường ĐH Tài chính ngân hàng - Hà Nội, UBND thành phố Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu UBND Thành phố xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 1/4/2023.

Đối với các dự án còn lại, giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính (rõ thời hạn, kết quả thực hiện), tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng, xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 30.6.2023.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 8/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bản thành phố Hà Nội, dự thảo Văn bản của UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố vào kỳ hợp giữa năm.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành Thành phổ để kiểm tra, rà soát, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng. Thường xuyên báo cáo Huyện ủy Mê Linh để chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên.