Hoạch định tài chính cá nhân là một quá trình phối hợp giữa bên tư vấn và khách hàng nhằm tối đa hoá tiềm năng của khách hàng, giúp họ đạt được các mục tiêu trong cuộc sống thông qua những lời tư vấn tài chính toàn diện tương ứng với hoàn cảnh tài chính của họ.

Chung tay thiết lập chuẩn mực cho lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân

Chủ tịch VFCA Lê Long Giang phát biểu tại buổi tọa đàm

Trên thế giới, Ngành hoạch định tài chính cá nhân được hình thành từ năm 1969. Khi đó, ông Loren Dunton đã nhóm họp cùng với 13 nhà lãnh đạo tài chính tại một khách sạn ở Chicago, Mỹ để thảo luận về việc nâng cao ý nghĩa và tính chuyên nghiệp của nghề tư vấn tài chính. Cuộc thảo luận không dừng lại ở việc bán sản phẩm tài chính, mà còn đưa ra những lời tư vấn chuyên nghiệp cho khách hàng của mình.

Đến nay, lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân đã phát triển vô cùng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt với sự ra đời và phát triển của Hội đồng chuẩn hoá hoạch định tài chính quốc tế (FPSB) và sự hình thành Hội đồng chuẩn hoá hoạch định tài chính tại 27 quốc gia thành viên. Đặc biệt, Chứng chỉ Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận (Certified Financial Planner - CFP) là chứng chỉ danh giá nhất trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân hiện có 203.312 chuyên gia trên thế giới đang nắm giữ.

Chung tay thiết lập chuẩn mực cho lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại Việt Nam, theo Chủ tịch VFCA Lê Long Giang, hoạt động hoạch định và tư vấn tài chính cá nhân đang bắt đầu phát triển và cũng gặp phải nhiều tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua. “Các vụ việc lừa đảo tài chính, tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng mồi nhử là các khoản lợi nhuận cao để lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối, giao dịch quyền chọn nhị phân… hoặc chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, phát hành trái phiếu doanh nghiệp… đã diễn ra trong thời gian qua, gây ra hậu quả thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, người dân, và doanh nghiệp” - ông Lê Long Giang cho biết.

Cũng theo ông Lê Long Giang, nguyên nhân của vấn đề trên là do trình độ dân trí về tài chính của người dân Việt Nam còn đang hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức tự nhận là tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư tổ chức hành nghề trên thị trường mà chưa có cơ chế kiểm soát về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc cũng như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. “Đã đến lúc, tất cả chúng ta, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính, các đơn vị đào tạo, các tổ chức cá nhân khác cùng chung tay để thiết lập các chuẩn mực cho lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính cá nhân ở Việt Nam, tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp này” - ông Lê Long Giang nhấn mạnh.

Chung tay thiết lập chuẩn mực cho lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân

PGS.TS Nghiêm Thị Thà công bố Dự thảo Tiêu chuẩn Hoạch định Tài chính cá nhân Việt Nam

Thông qua buổi tọa đàm, VFCA mong muốn kết nối 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà tư vấn đầu tư và nhà đầu tư cá nhân để thảo luận về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan tới lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân. Qua đó, tìm ra giải pháp, xây dựng cơ chế kiểm soát cho lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam.

VFCA đã thành lập và ra mắt Hội đồng chuẩn hóa hoạch định tài chính cá nhân, từng bước nâng cao chất lượng tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam. Hội đồng hướng tới các mục tiêu chính:

- Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn hành nghề, tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn hóa chương trình đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân.

- Tham gia vào quá trình giám sát đào tạo, giảng dạy các khóa học về hành nghề Hoạch định tài chính cá nhân.

- Xây dựng cộng đồng các nhà hoạch định tài chính, nâng cao chất lượng và quản lý các kỳ thi cấp chứng chỉ cho các nhà hoạch định tài chính.

- Phổ cập tài chính và nâng cao tri thức tài chính cho người dân Việt Nam.

- Thúc đẩy, vận động, liên hệ với các cơ quan liên quan có thẩm quyền để công nhận chứng chỉ Hoạch định tài chính cá nhân của VFCA