Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

(KDPT) – Sáng 12/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò, sự chủ động, sáng tạo và đóng …

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: ‘Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã mở ra cơ hội mới cho tư nhân làm năng lượng’

(KDPT) – Đánh giá về tác động của Nghị quyết 55, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh, khẳng định nghị quyết này của Bộ Chính trị đã mở ra những cơ hội mới, to lớn và tiềm …

Doanh nghiệp tư nhân hiến kế phát triển mô hình kinh tế chia sẻ

(KDPT) – Cần đẩy mạnh các loại hình thanh toán sử dụng các công cụ thông minh, điện thoại thông minh, có chính sách, những ưu đãi để quản lý, thúc đẩy Fintech (công nghệ tài chính) phát triển… Đề …

Nâng cao kỹ năng cho kinh tế tư nhân

(KDPT) – Với định hướng kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao kỹ năng cho khu vực này là mục tiêu được Chính …

Kinh tế tư nhân trong hội nhập 4.0

(KDPT) – Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành cơ hội, động lực mạnh mẽ cho hầu hết lĩnh vực trong cuộc sống, có tác động đặc biệt đối với nền kinh tế. Tuy …

Sự chuẩn bị của doanh nghiệp tư nhân đối với CMCN 4.0

(KDPT) – Hiện nay chưa có báo cáo chính thức về mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực tư nhân đối với cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Theo một khảo sát, …

Để kinh tế tư nhân mạnh hơn

(KDPT) – Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức đã đánh giá quá trình thực hiện, những kết quả đạt được sau gần 2 …

Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư nhân
Những công cụ pháp lý

(KDPT) – Tham nhũng hiện nay không phân biệt khu vực công hay khu vực tư. Tham nhũng trong khu vực tư nảy sinh trong các trường hợp: Trong mối quan hệ với khu vực công (hối lộ quan chức …

Phát triển kinh tế tư nhân
“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm…”

(KDPT) – Từ khi bắt đầu đổi mới, phát triển kinh tế tư nhân luôn là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng với kỳ vọng kinh tế tư nhân sẽ đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự …

Cơ chế để kinh tế tư nhân “cất cánh”

(KDPT) – Trải qua nhiều chặng đường gập ghềnh, sóng gió, giờ đây, doanh nghiệp tư nhân đang ngày một lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình với sứ mệnh góp phần trở thành đòn bẩy thúc đẩy nền kinh …

Biểu tượng của phẩm giá

(KDPT) – Chưa thời kỳ nào, biểu tượng của thương hiệu lại nhắc đến nhiều như bây giờ. Nhất là khi, chúng ta đã có những tỷ phú “lọt tốp 500” được thế giới bình chọn. Mỗi quốc gia thể …

“Hành khúc số 10”- vinh quang và sứ mệnh lịch sử

(KDPT) – Các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, doanh nhân, nhà báo… vì Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân được Trung ương Đảng ban hành mùa hè năm 2017, là “bản giao hưởng số 10”. …

Vai trò kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân

(KDPT) – Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư …

Sức mạnh của kinh tế tư nhân được đánh giá vượt trội tại Việt Nam

(KDPT) – Theo số liệu từ Sách trắng doanh nghiệp 2019, tỷ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện ở mức rất cao, các chỉ tiêu khác như vốn đầu tư hay tăng trưởng kinh tế …

Xây dựng niềm tin để đẩy mạnh kinh tế tư nhân

(KDPT) – Trong một thời gian dài sau đổi mới, từ những năm đầu thập kỷ 1990, thu nhập của người Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Đến năm 2008, Việt Nam đã tham gia câu lạc bộ các …