ISSN-2815-5823
Hai cánh buồm văn hóa kiến quốc

Hai cánh buồm văn hóa kiến quốc

(KDPT) - Đất nước đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh của thời đại toàn cầu, liên thông và kinh tế số. Những nhân tố tạo nên phẩm chất cốt lõi của chủ thể dẫn dắt công cuộc phát triển hiện nay là tổng thể hài hòa giữa con người kinh tế và con người văn hóa.
Thứ năm, 06h00 20/06/2024
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong
(thực hiện)

Dưới tác động của phát triển khoa học công nghệ mạnh mẽ theo hướng nhân văn, trong con người lao động đa tri thức thời đại phát triển thì phẩm chất văn hóa sẽ ngày càng vượt trội lên để hình thành những bản sắc riêng biệt cho mỗi quốc gia. Đây cũng chính là cái gốc mà chúng ta cần chú trọng trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hóa hiện nay. 

Vươn tới thịnh vượng, đời sống người dân dần dần được nâng cao, dân trí càng phát triển, sẽ hình thành nếp sống của xã hội công nghiệp, hướng đến văn minh, hiện đại. Kinh tế phát triển tác động mạnh đến việc hình thành thói quen tư duy về tính hiệu quả, thiết thực của công việc. Những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, tạo những liên kết và ảnh hưởng mới trong mọi mặt đời sống, tạo ra những giao thoa về văn hóa và lối sống của nhiều cộng đồng trên bình diện toàn cầu. 

Sự liên kết, tiếp thu công nghệ và những đổi mới, tiến bộ trong sản xuất toàn cầu đã nâng cao năng suất, giảm thời gian lao động, tăng thời nghỉ ngơi, giải trí. Những tiến bộ khoa học và công nghệ thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, tạo nên sự thu hút và hấp dẫn các tầng lớp công chúng khác nhau. Các dịch vụ viễn thông, các phương tiện truyền thông hiện đại, các trung tâm và loại hình vui chơi giải trí xuất hiện ngày càng nhiều. Nhân dân không chỉ là người tiếp nhận mà trở thành người chủ động trong các sinh hoạt tinh thần, sáng tạo văn hóa. Trong sáng tạo văn hóa, càng ngày càng có có sự chấp nhận và khơi nguồn cho sự phát triển đa dạng...

Những tiến bộ khoa học và công nghệ thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, tạo nên sự thu hút và hấp dẫn các tầng lớp công chúng khác nhau. (Ảnh minh họa)
Những tiến bộ khoa học và công nghệ thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, tạo nên sự thu hút và hấp dẫn các tầng lớp công chúng khác nhau. (Ảnh minh họa)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã đi qua rất nhiều những cuộc chiến tranh với nhiều kẻ thù xâm lược. Ngay trong thời kỳ hiện đại, đất nước đã phải liên tiếp đối đầu chiến tranh với những siêu cường quốc thực dân và đế quốc. Chiến thắng của Việt Nam trước các đội quân xâm lược hùng mạnh trước đây cũng như trong thế kỷ XX là chiến thắng của nền văn hóa yêu nước, là biểu tượng của tinh thần không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược để bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cõi. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một truyền thống quý báu. Văn hóa yêu nước chính là cốt lõi của nền văn hóa cứu quốc, làm nên sức mạnh tinh thần, tạo nên khối đoàn kết trên dưới một lòng để “lấy ít địch nhiều”, “lấy yếu chống mạnh” mà chiến thắng...

Đất nước đã thống nhất, độc lập, giữ vững chủ quyền kể từ ngày 30/4/1975. Hòa bình được lập lại trên đất nước ta đã gần nửa thế kỷ nay. Văn hóa cứu quốc cho đến những thập niên đầu thế kỷ XXI vẫn là nòng cốt khi thế giới vẫn còn bùng lên những ngọn lửa chiến tranh, bom đạn tàn phá vẫn là nguy cơ nhãn tiền. Văn hóa cứu quốc vì thế gắn với khát vọng yên bình, với tinh thần dân tộc, ý thức về toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ chủ quyền đất nước.  

Trong lịch sử, đất nước Việt Nam cũng đã có nhiều thời kỳ thịnh trị phát triển. Dân tộc Việt Nam luôn nung nấu giấc mơ hùng cường, thịnh vượng. Trong nền văn hiến Việt luôn có những dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa kiến quốc. 

Với những thành tựu từ đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam đã trở thành một đất nước năng động, ổn định, được chào đón của toàn cầu. Trên nền tảng tôn trọng các thể chế chính trị khác nhau, tuân theo quy luật phát triển kinh tế thị trường vì lợi ích quốc gia, thì phát huy văn hóa dân tộc sẽ tạo nên bản sắc riêng biệt. Công cuộc chấn hưng và phát triển văn hóa, lấy văn hóa để định hướng và làm động lực cho công cuộc phát triển hướng đến mục tiêu thịnh vượng, rất cần chú trọng đến những tiếp biến văn hóa, để tiếp nối, phát huy văn hóa cứu quốc lên một tầm cao mới, bổ sung những giá trị của thời đại để hình thành nên văn hóa kiến quốc thời đại mới. Văn hóa kiến quốc sẽ là nền tảng vững chắc cho tri thức, tạo nên những phát kiến mới mẻ để phát triển và cũng là mục tiêu của sự nghiệp kiến quốc. 

Văn hóa Việt Nam vừa bắt nguồn từ lịch sử văn hiến mấy nghìn năm của dân tộc đồng thời gắn chặt với thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Con người Việt Nam thời đại mới cần phải tiếp thu nguồn sức mạnh mềm trong truyền thống văn hóa cứu quốc chuyển sang tạo dựng và hình thành những phẩm chất mới của văn hóa kiến quốc. Cần phải nêu cao xây dựng văn hóa kiến quốc đồng hành với văn hóa cứu quốc truyền thống mấy ngàn năm nay. Rất có thể trong chiến tranh, chúng ta là những người anh hùng bất khả chiến bại, thì ngày nay, chúng ta còn phải đối diện với những thực tế không có tiền lệ trong công cuộc phát triển mới mẻ. Phẩm chất của con người mới là phải có ý chí kiến quốc cao cả, có trí tuệ sâu sắc cùng trái tim nhân văn và tầm nhìn xa rộng để tiếp nhận và mở rộng mà sáng tạo và hiến kế, phải có tinh thần xây dựng, hợp tác hơn là phê phán và phủ nhận…                 

Một đất nước muốn giàu mạnh thì đông đảo người dân phải thường trực khát vọng làm giàu và có một tầng lớp tinh hoa để sáng nghiệp, dẫn dắt. Tầng lớp ấy ngày nay chính là doanh nhân. Được hình thành, rồi phát triển mạnh mẽ trong công cuộc mới, trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, chúng ta đã có một tầng lớp doanh nhân lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế và xã hội, làm thay đổi diện mạo đất nước, tạo nên nhiều thành quả, đưa Việt Nam từ một đất nước nghèo khó thời hậu chiến tiến nhanh trong số những quốc gia đang phát triển. Nhiều tên tuổi doanh nhân gắn với những tập đoàn kinh tế lớn, trở thành thương hiệu của Việt Nam. Doanh nhân Việt Nam nói chung đều có phẩm chất và năng lực nền tảng, có hoài bão lớn, đã mang đến niềm tự hào cho người Việt, xứng đáng là trụ cột của công cuộc kiến tạo và sáng nghiệp trên con đường nỗ lực phát triển, làm nên thịnh vượng.

Ý thức quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ người dân Việt Nam và là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử (Ảnh tư liệu: Mùa xuân biên cương)
Ý thức quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ người dân Việt Nam và là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử (Ảnh tư liệu: Mùa xuân biên cương)

Sáng tạo và xây dựng được những giá trị văn hóa kiến quốc kiểu mới, góp phần vào văn hóa kinh doanh chung, các doanh nhân, ngoài tài trí ra, thì phải là những con người có phẩm tính cao cả. Họ biết học hỏi và tiếp nhận những giá trị từ nền văn hiến của dân tộc và những bồi bổ mới mẻ, tiến bộ trong quá trình hội nhập toàn cầu. Những doanh nhân có văn hóa kiến quốc cao là những người bản lĩnh, một mặt kiên định với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra, nhưng mặt khác, cũng rất vững vàng trước cám dỗ để giữ gìn nhân cách trước khi tiến đến những thành công trong kinh doanh. 

icon Quote

Báo chí phải truyền cảm hứng, góp phần xây dựng ý thức xã hội, dấy lên ý chí khởi nghiệp, khơi dậy nguồn lực nội sinh trong mỗi con người để hòa chung vào nội lực quốc gia trong công cuộc phát triển. Nhà báo phải đứng vào trong nhóm những con người tiên phong, dẫn dắt và sáng tạo các giá trị mới cho phát huy văn hóa kiến quốc hiện nay.

kinhdoanhvaphattrien.vn

Bằng những thành công trong kinh doanh, doanh nhân tác động và ảnh hưởng tới xu thế phát triển của quốc gia. Ngoài việc làm nên của cải, tiền bạc cho mình và doanh nghiệp, doanh nhân còn chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng, đóng góp vào phát triển thể chất và tinh thần người Việt, mang lại niềm tự hào đích thực cho người Việt. Bằng văn hóa doanh nhân và văn hóa kinh doanh, các doanh nhân là những sứ giả của văn hóa kiến quốc, sáng tạo nên những giá trị mới và làm cho những giá trị nhân văn cao đẹp, đáng ngưỡng mộ lan tỏa rộng rãi, tràn đầy sức sống trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng văn hóa, tạo nên sự bền vững trường tồn của văn hiến quốc gia. 

Báo chí có nhiều chức năng, ngoài thông tin, tuyên truyền còn định hướng và cổ cũ phát triển. Báo chí là một nghề, lại là một trong những nghề nghiệp được xã hội nể trọng và tôn vinh. Nhà báo làm báo như bao nhiêu con người đang hành nghề của mình. Nhưng nhà báo hành nghề còn phải để xứng đáng với sự nể trọng, tôn vinh và tin tưởng của xã hội. Báo chí phải truyền cảm hứng, góp phần xây dựng ý thức xã hội, dấy lên ý chí khởi nghiệp, khơi dậy nguồn lực nội sinh trong mỗi con người để hòa chung vào nội lực quốc gia trong công cuộc phát triển. Nhà báo phải đứng vào trong nhóm những con người tiên phong, dẫn dắt và sáng tạo các giá trị mới cho phát huy văn hóa kiến quốc hiện nay.

Việt Nam tiếp tục có 6 doanh nhân góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024 do Tạp chí Forbes vừa công bố.
Việt Nam tiếp tục có 6 doanh nhân góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024 do Tạp chí Forbes vừa công bố.

Người ta đã nói nhiều về việc nhà báo đồng hành với doanh nhân, báo chí đồng hành với doanh nghiệp. Cả hai cùng đi bên nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng phát triển. Đây là một truyền thống tốt đẹp đã có từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi những công ty tư nhân đầu tiên của người Việt mới được hình thành, với sự cổ vũ của các nhà văn, nhà báo bằng cách nêu lên nhiều tiếng nói ủng hộ trên các tờ báo và tạp chí đã tiếp sức cho các doanh gia thời ấy đần dần chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh thắng lợi với các công ty của người Pháp, người Hoa. Trong giai đoạn vừa qua, báo chí của thời kỳ mới đã thực sự là người đồng hành tin cậy của đội ngũ doanh nhân. Báo chí giới thiệu, cổ vũ, chia sẻ với doanh nhân và doanh nghiệp trên con đường phát triển. Ngược lại, báo chí cũng nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ của doanh nhân và doanh nghiệp trong tăng cường nguồn lực đáp ứng những đòi hỏi của tiếp cận công nghệ truyền thông trong thời đại số hóa.

icon Quote

Trong giai đoạn vừa qua, báo chí của thời kỳ mới đã thực sự là người đồng hành tin cậy của đội ngũ doanh nhân. Báo chí giới thiệu, cổ vũ, chia sẻ với doanh nhân và doanh nghiệp trên con đường phát triển. Ngược lại, báo chí cũng nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ của doanh nhân và doanh nghiệp trong tăng cường nguồn lực đáp ứng những đòi hỏi của tiếp cận công nghệ truyền thông trong thời đại số hóa.

kinhdoanhvaphattrien.vn

Công cuộc kiến thiết đất nước được dẫn dắt bởi văn hóa kiến quốc. Đất nước như một con thuyền mở sóng ra khơi hội nhập vào đại dương toàn cầu bao la với rất nhiều cánh buồm. Hai cánh buồm lớn nhất tiếp gió thời đại, phát huy những giá trị tốt đẹp tiềm ẩn để chấn hưng, bồi đắp và xây dựng nên một nền văn hóa kiến quốc mang bản sắc riêng, sẵn sàng hòa nhập mà không hòa tan của Việt Nam trong thời đại phát triển mới chính là tầng lớp doanh nhân và đội ngũ báo chí. Doanh nhân là nhân vật trung tâm của công cuộc kiến quốc và báo chí là người đồng hành, cổ vũ vì sự nghiệp phát triển. Hai cánh buồm ấy chính là một hình ảnh sáng đẹp tiêu biểu của Việt Nam giới thiệu với thế giới trên hành trình vươn đến ấn tượng trên toàn cầu./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024