ISSN-2815-5823
MINH THÀNH
Thứ tư, 20h26 12/04/2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đồng ý đề nghị tạm hoãn công bố báo cáo tài chính của Vietnam Airlines

(KDPT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.
Vietnam Airlines, Novaland, Xây dựng Hòa Bình, Thép Pomina xin "khất" báo cáo tài chính Vietnam Airlines, Novaland, Xây dựng Hòa Bình, Thép Pomina xin "khất" báo cáo tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) liên quan đến đề nghị tạm hoãn công bố báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp này.

Vietnam Airlines, Novaland, Xây dựng Hòa Bình, Thép Pomina xin "khất" báo cáo tài chính

Theo đó, UBCKNN đề nghị hãng hàng không quốc gia khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định. Lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines không thuộc các trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp hàng không này chậm công bố thông tin mà tình trạng này diễn ra thường xuyên hàng năm. Gần đây nhất, giữa năm 2022, Vietnam Airlines cũng xin chậm công bố thông tin với lý do nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị Covid-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý IV/2022.

Báo cáo kiểm toán năm 2022 có khả năng quyết định tới khả năng duy trì niêm yết của cổ phiếu HVN. HoSE cho biết HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm là âm 10.452,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày cuối năm vừa qua âm 34.199,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 10.199,2 tỷ đồng.

Trước đó, Vietnam Airlines đã xin "khất" báo cáo tài chính. Doanh nghiệp này cho biết, bản thân doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc, cùng 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Vietnam Airlines và các công ty con đang phải sắp xếp ổn định lại sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch Covid-19, từng bước tái cơ cấu, vì vậy cần thêm thời gian để đối chiếu, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Đối với công ty mẹ, trong năm 2022, hãng hàng không quốc gia đã tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh được sáp nhập, nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.

Ngoài ra, trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch, Vietnam Airlines đã được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận (có điều kiện) giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoãn khoản thanh toán. Do có các điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng nên cần nhiều thời gian hơn để đối chiếu xác nhận công nợ.

Hãng bay này không đưa ra thời gian gia hạn cụ thể, chỉ báo "sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 sau khi hoàn thành".

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024