ISSN-2815-5823
Hoàng Anh
Thứ năm, 11h39 16/05/2024

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát diện tích đất rừng, đất trồng lúa cần chuyển đổi phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam

(KDPT) - Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và UBND tỉnh Quảng Bình trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Ngày 15/5/2024, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa phục vụ Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có đồng chí Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực địa tại vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).
Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khảo sát thực địa tại vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).

Thực hiện Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan hoàn thành các thủ tục về lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đồng thời thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên. 

Đoạn đường khảo sát thực địa tại vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).
Đoạn đường khảo sát thực địa tại vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).

Theo đó, diện tích rừng, đất rừng và đất trồng lúa được chuyển mục đích tại Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 trên cơ sở điều tra, khảo sát phạm vi, ranh giới, hướng tuyến do các chủ dự án cung cấp. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã rà soát, thẩm định, đồng thời có văn bản báo cáo Chính phủ, Bộ, ngành liên quan theo quy định về việc tăng/giảm diện tích rừng, đất rừng, đất lúa.  Cụ thể, tổng diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án là gần 660 ha, tăng hơn 222 ha; diện tích đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên cần chuyển mục đích sử dụng gần 53 ha, tăng 1,7 ha; diện tích đất rừng cần chuyển mục đích sử dụng hơn 681 ha, tăng gần 83 ha so với Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bản đồ vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).
Bản đồ vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch).

Tại buổi khảo sát, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và tỉnh đã báo cáo cho đoàn công tác nắm rõ các thông tin liên quan tới nhu cầu chuyển đổi rừng, đất rừng và đất trồng lúa cũng như làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch về số liệu về rừng, đất rừng, đất trồng lúa giữa báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo thực tế của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiểm tra vị trí nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiểm tra vị trí nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Qua quá trình kiểm tra, khảo sát thực địa tại vị trí nút giao với đường Tiến - Châu - Văn Hóa (huyện Quảng Trạch) và vị trí nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, UBND tỉnh Quảng Bình trong phối hợp triển khai các phần việc liên quan phục vụ thi công Dự án, trong đó có công tác rà soát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa trên địa bàn. 

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội lưu ý tỉnh Quảng Bình, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cần rà soát lại chính xác diện tích rừng, đất rừng và đất trồng lúa để báo cáo với đoàn công tác trong cuộc làm việc sắp tới tại tỉnh; đồng thời rà soát lại các khu tái định cư, bãi đổ thải phục vụ thi công Dự án, tránh ảnh hưởng tới rừng, đất rừng và đất trồng lúa.

Đoạn đường phía Bắc vị trí nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).
Đoạn đường phía Bắc vị trí nút giao thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhấn mạnh, những đánh giá từ buổi khảo sát sẽ là cơ sở để đoàn công tác kịp thời tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về việc điều chỉnh tăng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thi công Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024