ISSN-2815-5823

Hà Nội sẽ thu hồi bổ sung hơn 802 ha đất cho 198 dự án trong năm 2024

(KDPT) - Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024.

Sáng 2/7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn.

Theo nghị quyết được thông qua, Thành phố sẽ điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 (điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/3/2024) của HĐND Thành phố 13 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 52,51 ha.

Điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án thu hồi đất đã được xác định tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 (điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/3/2024) của HĐND Thành phố như sau: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 26 dự án với tổng diện tích 20,5 ha; Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 9 dự án với tổng diện tích 57 ha; Điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 17 dự án; Bổ sung danh mục 198 dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 802,44 ha; Bổ sung danh mục 25 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với tổng diện tích 38,93 ha.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2024 của HĐND Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện, thị xã để các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2024./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024