ISSN-2815-5823
Đỗ Linh
Thứ năm, 10h56 27/06/2024

Lạng Sơn: Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu

(KDPT) - Kinh tế cửa khẩu tiếp tục được phát triển đang tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn, thúc đẩy giao thương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu những tháng đầu năm 2024 thuận lợi, có nhiều khởi sắc; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ. Tính đến ngày 13/6/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn đạt 25.244,56 triệu USD, tăng 37,28%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa mở tờ khai tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tăng 20,8 % so với cùng kỳ, ước 2.720 triệu USD, đạt 53,3% kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu 1.300 triệu USD, đạt 43,3%, tăng 3,3%; nhập khẩu 1.420 triệu USD, đạt 67,6%, tăng 43,1%. Xuất khẩu hàng địa phương ước 74 triệu USD, đạt 43,8% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc (Lạng Sơn).
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc (Lạng Sơn).

Với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

UBND tỉnh đã tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nội dung quan trọng, cấp bách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trình HĐND tỉnh thông qua 30 Nghị quyết quan trọng tại các kỳ họp chuyên đề để kịp thời giải quyết công việc phát sinh. Phê duyệt và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của 23 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Lạng Sơn được thúc đẩy, tuy nhiên tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng đề ra (mục tiêu 7-7,5%), ước tăng 4,72%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,99%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,48%, dịch vụ tăng 4,38%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,59%.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên, với lợi thế của một tỉnh biên giới, Lạng Sơn đã tập trung phát triển kinh tế của khẩu. Tinh tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện các quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, trình HĐND tỉnh thông qua, đề cương, nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình.

Bên cạnh đó là chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án ngoài ngân sách khu vực cửa khẩu. Tổ chức Lễ công bố mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089; lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài; lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng chính sách xuất nhập cảnh đối với hành khách qua các lối thông quan trên. Chuẩn bị các nội dung làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh và công tác đối ngoại tại tỉnh Lạng Sơn. Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, phối hợp, phân luồng phương tiện, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên, trong 6 tháng cuối năm, Lạng Sơn tiếp tục tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và các khu chức năng, khu vực cửa khẩu biên giới.

Lạng Sơn cũng sẽ triển khai thực hiện ngay Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động cập nhật tình hình diễn biễn xuất nhập khẩu và các cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc, để triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ có hiệu quả các doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu hàng địa phương, phấn đấu tốc độ tăng hàng xuất khẩu địa phương đạt 8-9%. Triển khai các nội dung của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine