ISSN-2815-5823

Lạng Sơn đẩy mạnh công tác truyền thông các hoạt động kinh tế - xã hội

(KDPT) - Lạng Sơn khẳng định việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 07 (thi công xây dựng đoạn từ Km18-Km43 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B) được thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, khách quan, minh bạch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có văn bản gửi các cơ quan, đoàn thể về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Nông Lương Chấn - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện Công văn số 8371-CV/BTGTW, ngày 10/5/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như trên báo chí, hội nghị, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được định hướng trọng tâm một số nội dung như: Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024.

Một góc TP. Lạng Sơn
Một góc TP. Lạng Sơn

Đối với tỉnh Lạng Sơn, kết quả phát triển kinh tế của tỉnh khá toàn diện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn quý I ước tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó: nông lâm nghiệp tăng 4%, công nghiệp - xây dựng tăng 5,33%, dịch vụ tăng 4,88%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,64%.

Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chuyển đổi số, cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và quán triệt các quy định, hướng dẫn mới ban hành. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Lương Chấn cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những giải pháp cơ bản, đột phá để kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các ban, bộ, ngành, địa phương; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông công khai minh bạch, mới đây (ngày 13/5/2024) Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã văn bản về việc thông tin kết quả kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B. Theo đó, để phục vụ công tác quản lý nhà nước, ngày 28/4/2024 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2017/VP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng đoạn từ Km18 - Km43 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B (Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty cổ phần VINADELTA).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7. Ngày 10/5/2024, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 34/BC-TTr. Kết quả kiểm tra như sau: Dự án đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Việc thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 7 được các chủ thể liên quan thực hiện đảm bảo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện.  Tuy nhiên còn có một số lỗi kỹ thuật cần được rút kinh nghiệm.

Đến thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi bị cấm trong đấu thầu. Liên quan đến nội dung này, ngày 3/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc giữa các cơ quan liên quan với Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) và Ban Quản lý dự án về tình hình triển khai dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km 80, Quốc lộ 4B.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Trưởng Ban quản lý dự án khẳng định: Việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu của Dự án được thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, khách quan, minh bạch; trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu không có việc gặp gỡ, trao đổi hay thỏa thuận với các nhà thầu những nội dung trái quy định. Hiện nay Dự án đang được triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được phê duyệt./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/06/2024