Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương tặng 6 cá nhân tiêu biểu (Ảnh: Trà Hương BVP)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 2003, sau 20 năm đi vào hoạt động và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đang không ngừng lớn mạnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 21 Hội thành viên, Hội viên tập thể và 3 Trung tâm trực thuộc với tổng số hơn 19.000 hội viên. Trong đó, có nhiều hội viên là trí thức, là lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển mạnh của cả nước trên các lĩnh vực.

Đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp các luận cứ khoa học có giá trị thực tiễn cao, thiết thực vào quá trình hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đó có 70 nhiệm vụ do Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao, 32 đề án do UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao, 18 Nghị quyết, 4 quy hoạch, 3 Chương trình và một số quyết định, quy định quan trọng khác.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia phản biện, đóng góp ý kiến thành công như nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Đề án “Sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”; hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Vĩnh Phúc sau 30 năm đổi mới... được Tỉnh ủy, UBND Vĩnh Phúc đánh giá cao.

Từ năm 2003 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 6 đề tài khoa học cấp tỉnh; 1 đề tài cấp Trung ương; 1 dự án Hỗ trợ nhân rộng mô hình xử lý bụi gỗ, bụi sơn tại các làng nghề mộc trên địa bàn tỉnh. Các hội thành viên, trung tâm trực thuộc đã thực hiện hàng trăm đề tài và triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình trong thực tiễn.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công và tạo sức lan tỏa phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 9 kỳ hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, với 718 giải pháp kỹ thuật của 1.264 tác giả đang làm việc tại các đơn vị khoa học, các trường đại học, cao đẳng, THPT và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Qua các kỳ hội thi, Ban Tổ chức đã trao 243 giải thưởng cho các tác giả và đồng tác giả xuất sắc. Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cũng được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã có 134 mô hình, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, 10 mô hình, sản phẩm đạt giải toàn quốc.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc và các hội thành viên được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng 8 chữ vàng “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”; được UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua. Năm 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước trao Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Trà Hương BVP)

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc trên lĩnh vực khoa học, tư vấn, phản biện xã hội. Phát huy vai trò chủ lực trong tập hợp các chuyên gia tri thức; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có thêm cơ chế, chính sách quan tâm phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và bổn phận của mình; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Liên hiệp Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí cũng yêu cầu Liên hiệp Hội cần thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận, cúp và vòng nguyệt quế tặng 20 trí thức KH-CN tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. (Ảnh: Trà Hương BVP)

Nhân dịp này, 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 6 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng tôn vinh 20 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh năm 2023.