ISSN-2815-5823
Bình Minh
Thứ ba, 10h23 18/06/2024

Nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hoá chưa chấp hành nghiêm quy định về lao động, ATVSLĐ và BHXH

(KDPT) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành loạt kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá.
Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Bên cạnh việc ghi nhận những mặt đã đạt được, làm được, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, đối với Công ty TNHH giầy AMARA Việt Nam - Chi nhánh Nông Cống Thanh Hoá (có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty không báo cáo tình hình thay đổi về lai động theo quy định; Bố trí người làm công tác y tế nưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Công ty có 04 mẫu độ ồn chung, 01 hơi khí độc chỉ điểm Benzen C6H6 không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với Công ty TNHH AUTODI VINA (có địa chỉ tại Lô CN-05/3-4, Nam Khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty đã xây dựng thang lương, bảng lương và quy chế lương, thưởng. Tuy nhiên, chưa đúng theo quy định (không thể hiện thời gian tăng lương, tất cả các chức danh có bậc lương như nhau); Công ty không bố trí cán bộ làm công tác y tế theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Jinyi Jewelry Việt Nam (có địa chỉ tại thôn Hội Hiền, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty đã tổ chức đối thoại định kỳ đầy đủ về số lượng, tuy nhiên, thành phần tham gia đối thoại chưa đủ theo quy định; Công ty bố trí người công tác an toàn, vệ sinh lao động không đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Lionas Metals (có địa chỉ tại Tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty huy động làm thêm giờ vượt quá quy định của pháp luật; Công ty chưa thực hiện khai báo 17 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Đối với Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và bảo trì Maintech (có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty chưa gửi báo cáo định kỳ hằng năm về công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công ty không thực hiện khai báo máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Đối với Công ty TNHH Sae My (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, TP. Thanh Hoá), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá thời giờ quy định của pháp luật.

Đối với Công ty TNHH DS HI-TECH VINA (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn), cơ quan chức năng chỉ rõ, năm 2022, công ty không thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định; Năm 2023, Công ty có 01 mẫu (độ ồn chung) không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng và DV Thương mại HT Thành Công (phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty không bố trí cán bộ làm công tác y tế theo quy định.

Đối với Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi (có địa chỉ tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống), cơ quan chức năng chỉ rõ, Công ty bố trí cán bộ làm công tác y tế không đủ điều kiện theo quy định; Công ty không khai báo 7 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu giám đốc các công ty khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, đồng thời báo cáo việc thực hiện kết luận về Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá theo quy định./.​

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024