Những thương vụ M&A đáng chú ý trong năm 2022 của Vinhomes (VHM)