ISSN-2815-5823

Nghiên cứu đề xuất phương pháp theo dõi biến động chỉ số giá bất động sản để điều tiết thị trường khi cần thiết

(KDPT) - Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

Chỉ đạo trên được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đưa ra khi chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chiều ngày 25/6, theo Báo điện tử Chính phủ.

Khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn

Theo đó, báo cáo tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, làm rõ khái niệm về "lưu trú"; rà soát, chỉnh lý để làm rõ thời điểm, nội dung, phương thức, cách thức và trình tự cung cấp, xác thực và công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; quy định tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và tổng vốn đầu tư của dự án bất động sản.

Dự thảo nghị định cũng quy định rõ điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ về tổng doanh thu, số lần bán, chuyển nhượng trong 1 năm; thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê theo hướng số hoá; bổ sung quy định về kinh doanh bất động sản thông qua chữ ký số, hình thức, phương tiện điện tử.

Về mô hình tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo nghị định thiết kế theo hướng khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử; điều kiện pháp lý để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; chế tài đình chỉ, chấm dứt hoạt động…

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TT&TT để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trách nhiệm của đơn vị vận hành.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Cho ý kiến về nội dung điều tiết thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án bất động sản; mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án bất động sản; thuế, tín dụng… 

Vì vậy, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng cầu thị, tiếp thu đóng góp của các chuyên gia, "những vấn đề phân cấp cho địa phương phải lấy ý kiến địa phương", lấy ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung chuyên ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản mạch lạc, rõ ràng, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải thống nhất

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã báo cáo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại Trung ương bao gồm: Hệ thống máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị đảm bảo kết nối mạng, thiết bị đảm bảo an toàn mạng, an ninh mạng, hệ thống đường truyền kết nối Internet, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ và các thiết bị khác; hệ thống phần mềm để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản là hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng, phần mềm an ninh, an toàn mạng...

Các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu gồm: Tổng cục Thống kê; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế và UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản…

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được xây dựng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. (Ảnh minh họa)
Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được xây dựng thống nhất từ Trung ương đến địa phương. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng cũng là đầu mối xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung ương, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; lưu trữ, quản lý, khai thác tập trung dữ liệu, thông tin từ nguồn thu thập, tổng hợp, chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị định nhằm bảo đảm kiến trúc cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung, phần mềm chuyên dụng phục vụ vận hành, khai thác, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện phân lớp dữ liệu do Trung ương, địa phương quản lý, cũng như cấp độ tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, người dân;…

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm việc, phối hợp với các bộ: Công an, TT&TT, TN&MT để bảo đảm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác; xác định kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật có tính khả thi, không đầu tư chồng chéo./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024