ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Thứ tư, 14h08 19/06/2024

Đà Nẵng: Tổ chức Synchronicity Earth tài trợ 1,6 tỷ đồng cho dự án Bảo tồn loài chà vá chân nâu

(KDPT) - UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phê duyệt tiếp nhận dự án Bảo tồn loài chà vá chân nâu tại Đà Nẵng thông qua giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng, do Tổ chức Synchronicity Earth tài trợ với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được thực hiện từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2026 nhằm bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại địa phương ở TP. Đà Nẵng.

Cụ thể, với kết quả chủ yếu của dự án sẽ có khoảng 7.500 lượt học sinh, sinh viên, cộng đồng được tham quan, học tập miễn phí về bảo tồn loài Chà vá chân nâu tại Trung tâm giáo dục thiên nhiên của Trung tâm GreenViet (70 đường Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); 100 giáo viên tại 50 trường THCS tại thành phố được nâng cao năng lực, xây dựng tốt bài giảng về bảo vệ thiên nhiên, môi trường địa phương thông qua 2 khóa tập huấn và được hỗ trợ tư liệu, giáo cụ để triển khai hoạt động giáo dục thiên nhiên cho 10.000 học sinh.

Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).
Voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, hiệu quả và chất lượng của các chương trình giáo dục trải nghiệm tại Bán đảo Sơn Trà được nâng cao, thu hút nhiều đối tượng tham gia giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và Chà vá chân nâu. Năng lực gây quỹ của cán bộ Trung tâm GreenViet được nâng cao có thể huy động tốt nguồn tài trợ trong nước cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

UBND thành phố đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Trung tâm GreenViet phối hợp với tổ chức Synchronicity Earth đúng nội dung dự án được phê duyệt, không tiến hành các hoạt động khác nằm ngoài khuôn khổ của dự án. Đồng thời thường xuyên báo cáo, trao đối thông tin với các cơ quan chức năng tại địa phương để phối hợp quản lý, nhất là trong việc tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trong trường hợp Tổ chức Synchronicity Earth có kế hoạch hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố yêu cầu Tổ chức Synchronicity Earth thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP.

Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm GreenViet phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024