ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Thứ bảy, 09h38 15/06/2024

Quảng Ngãi: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà lần thứ IV năm 2024

(KDPT) - Chiều 14/6, huyện Sơn Hà tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Sơn Hà là một trong 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 23.000 hộ, 79.600 nhân khẩu, gồm 04 dân tộc chính là Hre, Kor, Ka Dong và Kinh cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 83% dân số toàn huyện.

Xác định công tác dân tộc, chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, thời gian qua, trên cơ sở các Chương trình, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, huyện Sơn Hà đã chủ động triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Nhờ đó, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân được xây dựng, mở rộng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 20%. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2018, Sơn Hà đã được công nhận là huyện thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đồng bào DTTS trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới của đất nước, đã thực hiện tốt chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, tạo nên bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của Nhân dân các xã miền núi; các giá trị đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS ngày càng phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Giai đoạn 2024-2029, đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Sơn Hà tiếp tục khai thác các tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế của vùng đồng bào DTTS và miền núi , bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào DTTS, phấn đấu rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng đồng bào DTTS và miền núi so với vùng đồng bằng của tỉnh; đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa ngày càng tốt đẹp của các dân tộc đi đôi với xóa bỏ tập tục lạc hậu; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đồng bào DTTS của huyện trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc huyện Sơn Hà tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, sự tham gia thực hiện thực sự trách nhiệm của đoàn thể chính trị - xã hội và của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. 

Cùng với đó, không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này UBND huyện Sơn Hà đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024. Đại hội đã thống nhất bầu 64 đại biểu chính thức đi dự Đại hội DTTS cấp tỉnh./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 12/07/2024