Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Ủy ban liên chính phủ về Công ước 2003 gồm 24 thành viên, là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đề xuất các biện pháp bảo vệ di sản phi vật thể, hỗ trợ quốc tế, xem xét các hồ sơ đệ trình ghi danh,…

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa thuộc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

“Điều này thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Việt Nam trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể trong nước và trên thế giới”, thông cáo của Bộ Ngoại giao phát cuối ngày 6-7 có đoạn nêu.

Phiên bỏ phiếu được tiến hành trong kỳ họp thứ 9 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 tại Paris (Pháp). Việt Nam nhận được 120 phiếu ủng hộ, cao nhất trong số các nước trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2026, theo Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm việc chặt chẽ hơn nữa với UNESCO và dẫn ra những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao, bà Vân cho biết việc trúng cử ủy ban về Công ước 2003 sẽ tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào UNESCO, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể.

HOÀNG NGA