ISSN-2815-5823
Minh Xuân
Thứ tư, 09h46 03/04/2024

Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

(KDPT) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 412/QĐ-TCT phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024.

Mục tiêu của Tổng cục Thuế là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách và kiểm soát TTHC, góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát TTHC. Thông qua việc kiểm tra, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để đề xuất những giải pháp tháo gỡ tại các cục thuế.

Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính
Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng cục Thuế yêu cầu việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm chính xác, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của đơn vị được kiểm tra. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để đảm bảo việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời bảo đảm công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC hàng năm của đơn vị. Công tác đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị; việc chấp hành chế độ báo cáo.  

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC. Số lượng TTHC được niêm yết trên tổng số TTHC hiện hành. Nơi niêm yết và cách thức niêm yết; từng bộ phận cấu thành TTHC.

Về tiếp nhận và giải quyết TTHC, kiểm tra việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC theo quy định. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về quy định hành chính và hành vi hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế sẽ kiểm tra các nội dung theo yêu cầu về cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại 6-8 cục thuế. Thời kỳ kiểm tra tính từ 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra trực tiếp. Thời gian cụ thể đối với từng đơn vị sẽ được thông báo tới cục thuế tối thiểu 5 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra trực tiếp.

Tổng cục Thuế cũng giao văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương báo cáo tự kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra, đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả với lãnh đạo Tổng cục Thuế theo quy định./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/05/2024