Căn cứ Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2024; Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2024 và các nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Tổng cục Thuế đã cụ thể hóa thành 692 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, có 36 nhiệm vụ, đề án trọng tâm, đồng thời xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm hoàn thành, thời gian thực hiện.

Tổng cục Thuế
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ đầu năm. (Ảnh: Tạp chí Thuế)

Cụ thể, về nhiệm vụ thu ngân sách, toàn ngành tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; xây dựng kế hoạch thu và giao chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng quý, tháng cho cơ quan thuế các cấp, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 đã được Quốc hội giao là 1.486.413 tỷ đồng và 63/63 địa phương đều hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Để hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật thuế, toàn ngành chủ động triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiền độ đã đề ra.

Đồng thời, nghiên cứu tổng hợp các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn đề xuất, sửa đổi các luật thuế, đặc biệt là Luật Thuế GTGT, đảm bảo khi ban hành có đầy đủ tính khả thi, đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Trong đó, tập trung nghiên cứu áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho NSNN. Qua đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh, điều tiết thu nhập hợp lý, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế.

Trong năm 2024, cơ quan thuế các cấp cần triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua, đảm bảo chính sách đến với đúng đối tượng được thụ hưởng, hỗ trợ kịp thời cho DN và người dân vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho NSNN.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các chức năng quản lý thuế, khai thác tốt các nguồn thu còn dư địa. Trong đó, tập trung xây dựng các giải pháp mang tính đột phá về quản lý các sàn thương mại điện tử trong nước; nhận diện và quản lý được người mua và người bán để có giải pháp hướng dẫn khai nộp thuế cụ thể. Cơ quan thuế quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thông qua việc xây dựng bản đồ số về giá, hình thành cơ sở để đấu tranh với các hình thức kê khai không trung thực, không sát với giá thị trường.

Song song với đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống chuyển giá. Cơ quan thuế xây dựng các giải pháp để quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, tránh thất thu cả về số lượng và giá trị. Đẩy nhanh việc xây dựng các công cụ hỗ trợ để kiểm soát chặt chẽ công tác thanh, kiểm tra ngay từ khâu lập kế hoạch cho đến kết quả thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023-2025.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kê khai thuế, tập trung rà soát, kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, đặc biệt là trong những lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro kê khai không đủ thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết hoàn thuế kịp thời cho người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai Đề án thống kê thuế phục vụ quản lý thuế và công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan thuế các cấp; xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế ở tất cả các khâu; nâng cấp ứng dụng, vận hành ổn định hệ thống hoá đơn điện tử trên toàn quốc. Áp dụng phân tích dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện để xử lý nhanh các trường hợp gian lận.

Tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới và tiếp tục nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân và DN và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chuẩn bị nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn cao để bồi dưỡng, rèn luyện trưởng thành.

Với nền tảng kết quả đã đạt được, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, toàn ngành quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội và tạo tiềm lực vững chắc cho công cuộc phát triển đất nước./.