Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Theo đó, tại Công văn số 683/TCT-VP, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai chỉ đạo giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, không tổ chức du xuân, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. 

Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý và kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. (Ảnh minh họa)
Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý và kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. (Ảnh minh họa)

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng NSNN, phương tiện tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức theo Luật cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 1036/QĐ-TCT ngày 11/6/2013 của Tổng cục Thuế, Quyết định số 2282/QĐ-TCT ngày 31/12/2017 của Tổng cục Thuế.

Tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 88/QĐ-BTC ngày 16/01/2024, Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 16/01/2024 của Bộ Tài chính; Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 19/01/2024, Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 23/01/2024, Thông báo số 118/TB-TCT ngày 31/01/2024 của Tổng cục Thuế.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024. Phát huy kinh nghiệm, thực hiện chỉ đạo, đôn đốc thu ngay từ đầu năm, rà soát kỹ từng nguồn thu, đánh giá khả năng thu để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở địa phương trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; tham mưu kịp thời cho Tổng cục, Bộ Tài chính trong điều hành thu ngân sách, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024 tạo nguồn lực cho ngân sách các cấp chủ động cân đối thu, chi, đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo đúng dự toán đã đề ra.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh; rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết, tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Qua đó, chủ động đề xuất các giải pháp, quyết liệt thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế./.