Chi phí tài chính tăng mạnh trong quý II/2022

Theo Báo cáo tài chính được Becamex IDC công bố, trong quý II doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.924 tỷ đồng (tăng 13,7% so với đầu năm). Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản và bất động sản đầu tư đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 24% và chiếm 78,5% tổng doanh thu.

Khoản doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 5 lần cùng kỳ đạt 69 tỷ đông. Theo thuyết minh của BCM, doanh thu tài chính đến từ việc lãi tiền gửi lên và được nhận thêm 45 tỷ đồng tiền cổ tức. Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ của BCM tăng 38,4% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 33,1% và 27,3%.

Kết quả, đơn vị này ghi nhận 978,5 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng hơn 88% so với quý II/2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 919 tỷ đồng, tăng 90%.

Bảng chỉ tiêu tài chính của Becamex IDC tại BCTC hợp nhất quý II/2022.
Bảng chỉ tiêu tài chính của Becamex IDC tại BCTC hợp nhất quý II/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận doanh thu 3.363 tỷ đồng (tăng 8,6% so với nửa đầu năm). Giá vốn hàng bán giảm 10,3% còn 1.582 tỷ đồng giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 43% lên 52,9%. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.343 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ năm trước).

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex IDC đạt 49.815 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, số tiền đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 15.773 tỷ đồng, tăng 9%. Hàng tồn kho là 21.439 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 18.293 tỷ đồng, tăng 6,7% do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng.

Nợ phải trả của Becamex IDC.
Nợ phải trả của Becamex IDC.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của Becamex IDC là 31.522 tỷ đồng (gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 15.846 tỷ đồng (giảm khoảng 786 tỷ đồng so với hồi đầu năm), trong đó 70,3% là nợ dài hạn (đạt 11.145 tỷ đồng). Ngoài ra, dư nợ ngân hàng là 4.660 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 10.611 tỷ đồng.

Về danh mục tiền, tiền và các khoản tương đương tiền đến 30/6/2022 đạt 2.833 tỷ đồng, giảm hơn 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó ngoài tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng thì Becamex còn 1.941 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng (giảm 709 tỷ đồng so với đầu kỳ). Tiền gửi dài hạn hơn, đến 12 tháng đạt 271 tỷ đồng (tăng khoảng 57 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Được biết, trong năm 2022, Becamex IDC đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu tăng 19% lên 9.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 98% lên 2.888 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này đã hoàn thành 34,7% kế hoạch doanh thu và 47,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của Becamex IDC

Như đã đề cập ở trên, Becamex IDC ghi nhận khoản nợ ngân hàng là 4.660 tỷ đồng và hơn 10.600 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Chủ nợ lớn nhất của Becamex IDC hiện tại là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Bình Dương với tổng nợ vay là 2.760 tỷ đồng (cả ngắn hạn và dài hạn). Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của BCM tại ngân hàng BIDV tính đến cuối kỳ là 2.531 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn đạt 229,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, BCM còn vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – chi nhánh Đồng Nai là 104 tỷ đồng bao gồm cả vay dài hạn và ngắn hạn. Bên cạnh đó, BCM còn vay ngắn hạn cá nhân là 149 tỷ đồng và trái phiếu thường đến hạn trả là 1.495 tỷ đồng.

Trong danh mục vay ngân hàng, Becamex IDC còn ghi nhận khoản vay dài hạn đến từ Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi với 1.277 tỷ đồng.

Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Các khoản vay nợ ngân hàng của Becamex IDC tính đến ngày 30/6/2022.

Ngoài các khoản vay tín dụng đến từ ngân hàng, Becamex IDC còn có các khoản vay trái phiếu (đạt 10.600 tỷ đồng bao gồm cả dài hạn và ngắn hạn)

Trong đó, đáng chú ý vẫn là khoản nợ trái phiếu 1.080 tỷ đồng với BIDV chi nhánh Bình Dương trong khoản mục vay dài hạn. Các khoản vay trái phiếu còn rất nhiều ‘chủ nợ” nghìn tỷ như Chứng khoán Navibank (1.950 tỷ đồng), Chứng khoán SmartInvest (1.070 tỷ đồng)…

Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Becamex IDC: Nắm trong tay quỹ đất “khủng” nhưng liên tục vay nợ qua kênh trái phiếu, hé lộ “chủ nợ” lớn nhất của “ông trùm” KCN tại Bình Dương
Chi tiết các khoản vay trái phiếu của Becamex IDC tính đến ngày 30/6/2022.

Liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu

Trong năm 2021, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) đã phát hành 6.000 tỉ đồng trái phiếu.

Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Tài chính, 20 doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong năm 2021 có tổng dư nợ trái phiếu phát hành trong năm hơn 100.000 tỉ đồng.

Trong danh sách các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn mà Bộ Tài Chính vừa công bố có tên Becamex IDC với số tiền huy động từ phát hành trái phiếu là 6.000 tỉ đồng.

Các lô trái phiếu và thời gian phát hành cụ thể như sau:

Tháng 3/2021, Becamex IDC phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu cho 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước, bao gồm 1 tổ chức tín dụng, 2 công ty chứng khoán và 2 công ty bảo hiểm. Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank là đại lý phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất đối với 29 lô/thửa đất tọa lạc tại khu DC E5 xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 78 tọa lạc tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tổng giá trị tài sản đảm bảo được định giá hơn 3.046 tỉ đồng.

Sau đó, vào tháng 6/2021, Becamex IDC đã phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 3 năm.

Becamex IDC chào bán 3 lô trái phiếu, trong đó hai lô phát hành đầu tiên có lãi suất 8,2%/năm và 9%/năm, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 11/6/2023. Kỳ trả lãi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành. Lô trái phiếu còn lại (mã trái phiếu BCMH2124004) có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 18/6/2024. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Các trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 78; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 252, tờ bản đồ số 89; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 78 thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị của tài sản đảm bảo trị giá 2.278 tỉ đồng.

  Danh sách các lô trái phiếu được Becamex IDC phát hành vào năm 2021.
Danh sách các lô trái phiếu được Becamex IDC phát hành vào năm 2021.

Cuối cùng, vào tháng 9/2021, Becamex IDC đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 2.500 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất năm đầu tiên là 10%. Ngày đáo hạn là 15/9/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương có tổng diện tích 121.943m2. Giá trị định giá 3.911 tỉ đồng.

Ở một diễn biến mới đây, Becamex thông báo kết quả về việc mua lại 79 tỷ đồng trong lô trái phiếu có mã BCMH2123002 (giá trị 500 tỷ đồng) trước hạn. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 11/6/2023. Qua đó, giảm khối lượng phát hành xuống còn 421 tỷ đồng.

Sở hữu quỹ đất KCN lớn trên cả nước

Becamex IDC có lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là phát triển KCN. Được biết, doanh nghiệp nắm trong tay gần 32.000 ha KCN đã được đầu tư trên cả nước.

Trong đó, nổi bật nhất là tại Bình Dương, khi BCM sở hữu hơn 1.000 ha KCN có thể sẵn sàng cho thuê ở những vị trí chiến lược như Bàu Bàng, Mỹ Phước. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát triển nhiều dự án tại Bình Định, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, tổng quy mô hơn 4.000 ha.

Danh sách dự án được Becamex IDC giới thiệu trên trang chủ của doanh nghiệp.
Danh sách dự án được Becamex IDC giới thiệu trên trang chủ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Becamex IDC cũng là đối tác chiến lược, sở hữu 49% vốn tại liên doanh VSIP (với nhóm nhà đầu tư Singapore) và 30% vốn tại liên doanh BWID (với Tập đoàn Warburg Pincus), góp phần hình thành những KCN lớn ở nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi...

BCM đã đầu tư phát triển các khu đô thị, khu dân cư (KDC) có quy hoạch đồng bộ liền kề KCN như KDC Mỹ Phước, KDC Thới Hòa, KDC Bàu Bàng (thị xã Bến Cát) và KCN VietSing (TP Thuận An). Tại TP Thủ Dầu Một, Becamex xây dựng dự án Thành phố mới Bình Dương 1.000 ha, Becamex City Center 6 ha...

Mới đây nhất, Hội đồng quản trị BCM cũng đã phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quy mô của dự án là 700ha. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.259 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có chiếm 15% (tương đương gần 819 tỷ đồng) và vốn vay chiếm 85% (tương đương hơn 4.640 tỷ đồng).

Về tiến độ, dự án sẽ được xây dựng trong vòng 5 năm, từ năm 2022 – 2026 và cho thuê cơ sở hạ tầng từ năm 2022 – 2030.

Liên quan đến dự án này, trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của BCM diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp cũng đã thông qua kế hoạch vay vốn tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay với tổng giá trị là 8.750 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cho dự án KCN Cây Trường là 100 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn tín dụng trong trung và dài hạn.

Lên kế hoạch IPO và đưa 2 công ty thành viên niêm yết sàn chứng khoán

Tại ĐHCĐ thường niên 2022 mới đây, lãnh đạo Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC (HOSE: BCM) cho biết ý định IPO đối với Liên doanh VSIP để nâng tầm phát triển. Ngoài ra, trong vòng 2 năm tới, dự kiến đưa cổ phiếu của CTCP Phát triển công nghiệp BW (BWID) giao dịch trên sàn chứng khoán.

Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapre (VSIP) là liên doanh lớn nhất của BCM hợp tác cùng Tập đoàn Sembcorp. Becamex IDC đầu tư vào liên doanh này theo giá gốc 461 tỷ đồng, tương đương 49% vốn. Khoản đầu tư này đã được đánh giá lại theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tổng công ty là 1.295,4 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý I/2022, giá trị khoản đầu tư vào liên doanh này đạt 5.234 tỷ đồng.

Công ty liên doanh lớn thứ 2 là Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp BW hợp tác với WP (Warburg Pincus – Mỹ). BCM đã đầu tư 3.448 tỷ đồng vào liên doanh, sở hữu 30% vốn điều lệ, giá trị khoản đầu tư được ghi nhận tại BCTC quý I/2022 là 3.304 tỷ đồng.

Với VSIP, Becamex IDC đã hợp tác cùng Sembcorp hơn 25 năm qua, phát triển dự án ở nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nghệ An... Trong khi đó, mối quan hệ hợp tác giữa tổng công ty và Warburg Pincus mới được thiết lập từ 2018 qua sự ra đời của liên doanh là Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW. Liên doanh được thành lập với tầm nhìn trở thành nền tảng bất động sản công nghiệp và dịch vụ hậu cần cho thuê lớn tại Việt Nam.

Becamex IDC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và được biết đến là ông “trùm” bất động sản khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Công ty đang có hơn 1.000 ha khu công nghiệp có thể sẵn sàng cho thuê ở những vị trí chiến lược như Bàu Bàng, Mỹ Phước (Bình Dương).

Đơn vị cũng là đối tác chiến lược, sở hữu 49% vốn tại liên doanh VSIP (với nhóm nhà đầu tư Singapore) và 30% vốn tại liên doanh BWID (với Tập đoàn Warburg Pincus), góp phần hình thành những khu công nghiệp lớn ở nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi...