ISSN-2815-5823
Việt Anh
Thứ sáu, 06h03 05/07/2024

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ

(KDPT) - Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) trong thời gian tới.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện văn bản pháp luật 

Ngày 4/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ quý II/2024. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong quý II năm 2024, đã tập trung xây dựng, hoàn thiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng, trong đó có các nội dung như: Xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đề nghị xây dựng: Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Chương trình/kế hoạch hành động thực hiện các văn bản của Đảng gồm: Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/12/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo văn bản: Quyết định phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia tiếp tục hỗ trợ trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; Quyết định ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định phê duyệt danh sách thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đáng chú ý, trong quý II, Bộ đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế...

Đưa khoa học, công nghệ đóng góp vào sự phát triển chung

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ - ảnh 2

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác: Với Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác trong công tác ngoại giao kinh tế, huy động các nguồn lực, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam

Được biết, trong quý III/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); báo cáo Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024...

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. Đổi mới cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của địa phương; tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng trung du và miền núi phía bắc; Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VI tại Hà Nội; Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024…

Tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. Đổi mới cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Ban hành theo thẩm quyền các Thông tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng Chương trình công tác.

Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các đối tác nước ngoài. Tích cực thúc đẩy triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024