ISSN-2815-5823
Trung Kiên
Thứ bảy, 11h05 22/06/2024

Gần 1.300 lô đất trong 4 khu đô thị ở Bắc Giang được phép bán nền

(KDPT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành một số quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại 4 dự án khu đô thị thuộc TP. Bắc Giang.

Theo Quyết định số 569/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, TP. Bắc Giang.

Đối với 56 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Theo Quyết định số 570/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang.

Đối với 89 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 571/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 219 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị trung tâm xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang.

Đối với 96 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Theo Quyết định số 572/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt 646 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, TP. Bắc Giang.

Đối với 316 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tại các quyết định đã ban hành, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.

UBND TP. Bắc Giang công bố công khai các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở theo quy định.

Chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quyết định ban hành.

Thực hiện công bố thông tin các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở tại các địa điểm kinh doanh bán hàng, trụ sở công ty của chủ đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024