ISSN-2815-5823
Nhóm PV Tây Nguyên
Thứ sáu, 14h08 28/06/2024

Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 525 triệu USD

(KDPT) - Thông tin từ Sở Công Thương Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai ước thực hiện 525 triệu USD đã đạt 70% kế hoạch, tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2023.
Nông dân Gia Lai thu hoạch cà phê.
Nông dân Gia Lai thu hoạch cà phê.

Trong đó, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh với sản lượng xuất khẩu ước đạt 148 ngàn tấn, tương ứng kim ngạch 452 triệu USD (tăng 19,8% về giá trị); sản phẩm gỗ ước đạt 1,2 triệu USD; mủ cao su ước đạt 0,15 triệu USD; các hàng khác (trái cây, năng lượng, hàng tiêu dùng…) đạt 71,8 triệu USD (tăng 1,79% giá trị).

Trong các tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu có những thuận lợi như nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường truyền thống tăng; các loại nông sản như cà phê, tiêu, trái cây... vào vụ thu hoạch nên khối lượng hàng tương đối lớn.

Đặc biệt, yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu đó là giá cà phê xuất khẩu bình quân tăng cao hơn 30% so với cùng kỳ, đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu ngành hàng chủ lực này.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 225 triệu USD, phấn đấu năm 2024 kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD, đạt 100% kế hoạch đề ra./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine