ISSN-2815-5823
Đức Thiện
Thứ ba, 14h15 16/04/2024

Nghệ An chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” trang thông tin, mạng xã hội

(KDPT) - Sở TT&TT Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội không cử nhân viên đi lấy thông tin như hoạt động của phóng viên các cơ quan báo chí.
Sở TT&TT Nghệ An yêu cầu các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, không cử nhân viên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để lấy thông tin như hoạt động của phóng viên các cơ quan báo chí.
Sở TT&TT Nghệ An yêu cầu các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, không cử nhân viên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để lấy thông tin như hoạt động của phóng viên các cơ quan báo chí.

Gần đây, trên địa bàn Nghệ An có tình trạng phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí đi hoạt động tác nghiệp (lấy thông tin) tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhưng không đăng phát thông tin trên báo chí, lại đăng phát thông tin trên Facebook cá nhân của mình. Cũng có các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, sau đó cử nhân viên đi lấy thông tin như phóng viên của các cơ quan báo chí.

Để báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn Nghệ An hoạt động đúng quy định của pháp luật, Sở TT&TT tỉnh này vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; các đơn vị thiết lập mạng xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương, về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động báo chí.

“Khi phát hiện các hiện tượng phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí sử dụng giấy tờ không đúng quy định trong quá trình tác nghiệp; hoạt động tác nghiệp sai tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí mà phóng viên, cộng tác viên đó đang công tác; sử dụng danh nghĩa của cơ quan báo chí đến cơ quan, đơn vị lấy thông tin, sau đó đăng phát thông tin trên facebook cá nhân trước khi đăng, phát trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí mà phóng viên, cộng tác viên đó đang công tác.

Cá nhân sử dụng giấy tờ của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đến cơ quan, đơn vị liên hệ lấy thông tin viết bài, thì thông báo về Sở TT&TT (qua số điện thoại 0902 227 789 để Sở TT&TT xử lý hoặc đề nghị Bộ TT&TT xử lý theo quy định của pháp luật”, nội dung công văn nêu rõ.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đề nghị các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị, UBND xã, phường, thị trấn tỉnh Nghệ An thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của Chính phủ, quy định của UBND tỉnh Nghệ An, về quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài ra, Sở TT&TT yêu cầu các cơ quan báo chí Nghệ An; Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại Nghệ An tăng cường, siết chặt hoạt động quản lý phóng viên, cộng tác viên của đơn vị mình.

Không được lợi dụng danh nghĩa báo chí để đi lấy thông tin đăng, phát trên Facebook cá nhân khi chưa đăng phát thông tin đó trên chính ấn phẩm của cơ quan báo chí mà mình đang công tác. Không cấp giấy giới thiệu cho phóng viên, cộng tác viên không nằm trong danh sách phóng viên, cộng tác viên của đơn vị mình để đi tác nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, không cử nhân viên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để lấy thông tin như hoạt động của phóng viên các cơ quan báo chí. Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thiết lập, quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 21/05/2024