Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16-8-2022. Ảnh minh họa

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Theo đó, từ ngày 13/6 đến hết ngày 15/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.

HOÀNG NGA