ISSN-2815-5823

Thanh Hoá: Nhiều cá nhân bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu tại huyện Ngọc Lặc

(KDPT) - Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc vừa ký ban hành quyết định cấm 04 cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do vi phạm Luật Đấu thầu.
Tại Quyết định số 2406, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cấm 04 cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 5 năm.
Tại Quyết định số 2406, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cấm 04 cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 5 năm.

Theo đó, tại Quyết định số 2406, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cấm các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 5 năm (kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành) đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc quản lý.

Các cá nhân bị cấm tham gia đấu thầu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc bao gồm: Ông Nguyễn Đức Du, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.10.3388 do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 18/5/2018; ông Nguyễn Anh Tuấn, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.15.7428 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 2/11/2018; ông Hoàng Anh Dũng, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.19.11137 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 3/7/2019; ông Tô Văn Định, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu số C.01.29.15997 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 30/9/2022.

Các cá nhân nêu trên đã vi phạm điểm b, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 (nay là điểm a, khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu năm 2023), đã được Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Kết luận số 21/KL-TTr ngày 28/5/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang thông tin điện tử huyện theo đúng quy định.

Đồng thời theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện quyết định; có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cấp, cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân về nội dung, phạm vi cấm tham gia hoạt động đấu thầu khi có yêu cầu hoặc đề nghị.

Trước đó (tháng 5/2024), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý trong công tác đầu tư công; công tác đấu thầu; quản lý thực hiện dự án trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Qua thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hiện một số vi phạm có liên quan đến công tác đấu thầu trên địa bàn, nên đã đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các cá nhân nêu trên./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 12/07/2024