Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Real Tech Group ghi nhận hơn 69,10 tỷ đồng tăng trưởng 43,06% so với quý 1/2023. Doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động cốt lõi, bao gồm chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán, hoạt động nhà thầu xây dựng.

Công ty ghi nhận lãi hơn 29,24 tỷ đồng trong quý 2/2023, giảm 14,01 tỷ so với quý 1 do doanh thu tài chính giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Real Tech Group lần lượt đạt hơn 117,40 tỷ đồng và hơn 72,50 tỷ đồng.

Tính tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Real Tech Group đạt 15.653 tỷ đồng, tăng 3.052 tỷ đồng, tương đương tăng 24,2% so với hồi đầu năm 2023.

Công ty chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau linh hoạt theo biến động thị trường, tuy nhiên, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng những biến đổi nhanh và khó đoán định của thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản, chứng khoán trong nước đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Real Tech Group một cách rõ nét.

Theo đó, đà suy giảm doanh thu từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi và mức lợi nhuận tài chính suy giảm nhiều hơn so với mức giảm chi phí tài chính là rào cản cho kế hoạch tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của Real Tech Group.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Real Tech Group đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng trong năm nay.

Về định hướng hoạt động năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Bất động sản - Tài chính - Công nghệ thông qua việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường đầu tư vào các dự án bất động sản, mở rộng mảng hoạt động công nghệ bằng việc tìm kiếm M&A một số công ty hàng đầu về công nghệ. Cùng với đó, Real Tech vẫn duy trì xây dựng các dòng sản phẩm đa dạng như bất động sản xanh, bất động sản gắn với công nghệ, tích hợp tiện ích 4.0; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa các quy trình của Công ty.