ISSN-2815-5823
Minh Thành
Thứ sáu, 15h05 28/06/2024

Thủ tướng: Chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

(KDPT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế của các quốc gia, là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Sáng 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã dự Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, TP. Hà Nội công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng thực hiện Đề án 06 của thành phố gồm: Nền tảng Công dân số (iHanoi); nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội (EHR - Electric Health Record), Sổ sức khỏe điện tử (PHR - Personal Health Record), nền tảng Phòng họp không giấy tờ (eCabinet).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm các ứng dụng phòng họp thông minh của TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm các ứng dụng phòng họp thông minh của TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế của các quốc gia, là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chuyển đổi số đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người".

Để đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan trên cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", phát huy quyết tâm "đã nói là làm, đã làm là có kết quả", "chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải là địa phương đi đầu, tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Trong đó, chú trọng mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ, tiện ích; tiết giảm chi phí (về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ); phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Một trong những "điểm sáng" của chuyển đổi số ở nước ta trong 02 năm qua là Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định Đề án 06 là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, làm cơ sở để chuyển đổi cách sống, làm việc, cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số.

Hiện nay, Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, UBND TP. Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới-tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới-giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá các quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, hình thành nguồn tài nguyên số; hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bản sắc, đáng sống, tạo động lực phát triển, có hiệu ứng lan toả, liên kết vùng đô thị phía bắc và cả nước.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024