Thúc đẩy phát triển thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam

Giải pháp kết nối công nghệ số - Ảnh minh họa.

Tại hội thảo, ông Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hội thảo còn nhằm chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm để thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; kết nối nguồn lực của trường với các viện và doanh nghiệp; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển cộng đồng ứng dụng chuyển đổi số ngày càng lớn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh: Tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang là định hướng phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới, trong đó chuyển đổi số được coi là động lực của đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về tăng cường khả năng phát triển và ứng dụng công nghệ của Việt Nam. Đặc biệt ưu tiên phát triển một số công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây… trong đó AI là công nghệ được ưu tiên hàng đầu. Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số đến 2025. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 2030.

Tại hội thảo, nền tảng VNconnect được phát triển trong khuôn khổ dự án “Thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam”, VNConnect là công cụ trực tuyến chạy trên nền tảng dữ liệu lớn và sử dụng trí thông minh nhân tạo giúp tìm kiếm và phân loại các thông tin về chuyên gia, tổ chức và các doanh nghiệp nghiên cứu và cung cấp dịch vụ số liên quan công nghệ trí tuệ nhận tạo. Nền tảng này được phát triển với sứ mệnh thống nhất cung - cầu về mặt công nghệ số, kết nối các nhà cung cấp dịch vụ số và các đối tượng có nhu cầu, qua đó hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn phát triển nền tảng này để triển khai các hoạt động kết nối, hợp tác, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực và cho các đối tượng khác nhau bao gồm chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp được đảng và chính phủ hết sức quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, thị trường khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Dự án “Thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam” là một trong các sáng kiến để góp phần giải quyết bài toán này. Nền tảng VNconnect sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các đối tượng trong hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.

Thông qua hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đối tác tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự án để đáp ứng các mục tiêu đặt ra cũng như đề xuất xây dựng các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước./.