ISSN-2815-5823
QUANG ĐỨC
Chủ nhật, 10h34 28/05/2023

Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 25,3%

(KDPT) - Theo Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 5 tháng đầu năm kể từ 2019 đến nay).
Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới giảm 25,3%
Những khó khăn trên thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp khiến doanh nghiệp khó tiếp cận và không huy động được vốn.

"Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn kinh doanh", Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định dựa trên số liệu tháng 5, 5 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt mức 568.711 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng hơn 70% tổng số vốn cùng kỳ trong các năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (năm 2021 con số này là 778.327 tỷ đồng và năm 2022 là 761.035 tỷ đồng).

Số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 9,2 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 tháng đầu năm kể từ năm 2017. Số vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động cũng giảm tới 51% so với cùng kỳ năm 2022.

Vận tải đứng đầu các lĩnh vực ghi nhận tỷ lệ giảm vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cao nhất, với mức giảm 69,4%. Tiếp sau là kinh doanh bất động sản (giảm 62,3%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 61,6%); sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 60,2%); thông tin và truyền thông (giảm 59,8%)...

Những khó khăn trên thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp khiến doanh nghiệp khó tiếp cận và không huy động được vốn.

Số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 cũng cho thấy, kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất khi số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (giảm lần lượt 61,4% và 62,3%), trong khi số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao (tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng cao nhất trong 17 lĩnh vực).

Một trong những động lực chính của tăng trưởng là sản xuất công nghiệp có sự giảm sút.

Trong số 8/17 ngành có sự sụt giảm về số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2022 thì theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, cả 4 ngành nghề thuộc nhóm ngành công nghiệp và xây dựng đều có sự sụt giảm.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 10,1% về số doanh nghiệp gia nhập thị trường và giảm 5,9% về số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024