ISSN-2815-5823
Trung Kiên
Thứ hai, 18h10 08/04/2024

Bac A Bank dự chi cổ tức gần 7%, tăng vốn lên hơn 11,5 nghìn tỷ đồng

(KDPT) - Ngày 27/4 tới, Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tại đại hội năm nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 880 tỷ đồng, tăng trưởng 4,27%, ROA, ROE lần lượt ở mức 0,56% và 7,73%, giảm nhẹ so với năm trước.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu quan trọng khác cũng được đề ra bao gồm tổng tài sản đến cuối năm dự kiến ở mức hơn 163,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, trong đó, riêng cho vay khách hàng dự kiến tăng trưởng 10,5%, lên hơn 110,3 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 126,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 1,5%.

Giai đoạn 2024-2029, Bac A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế  từ 5 đến 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7-12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8-12%/năm. Huy động vốn được dự báo sẽ tiến thêm từ 4-12%/năm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đảm bảo theo quy định của NHNN, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. 

Cũng tại đại hội, HĐQT Bac A Bank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,93% thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT ngân hàng cho biết, tại ĐHĐCĐ năm 2023, cổ đông Bac A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 9.855 tỷ đồng qua hai cấu phần là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngân hàng mới phát hành xong 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7,5%, giúp vốn điều lệ lên 8.959 tỷ đồng, còn phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa thực hiện được do các thủ tục thực hiện bị kéo dài. Do đó, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn này trong năm nay.

Bên cạnh việc thực hiện tiếp phương án tăng vốn năm 2023, Bac A Bank cũng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2024 thêm 1.668 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6,93%, nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế. Bên cạnh đó, Bac A Bank sẽ bán gần 104,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu, giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa gần 1.048 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch chào bán này sẽ được thực hiện trong năm 2024, sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức năm 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu BAB đang đứng ở mức 12.400 đồng/cổ phiếu./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024