ISSN-2815-5823
Nam Khánh
Thứ năm, 20h13 30/05/2024

Bắc Giang: Thị xã Việt Yên được công nhận là đơn vị hành chính cấp huyện loại I

(KDPT) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng vừa ký ban hành quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo đó, thị xã Việt Yên được phân loại là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên) là đơn vị hành chính cấp huyện loại II theo Quyết định số 1592/QĐ-BNV ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Giai đoạn 2021-2023, kinh tế của thị xã duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt hơn 25,56%; là đầu tàu kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị sản xuất trên địa bàn chiếm gần 64,2% giá trị sản xuất của tỉnh.

Thị xã Việt Yên nhìn từ trên cao.
Thị xã Việt Yên nhìn từ trên cao.

Quá trình phát triển trên địa bàn thị xã thời gian qua đã làm biến động về quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù. Vì vậy, việc phân loại đơn vị hành chính đối với thị xã Việt Yên là cần thiết.

Sau khi xem xét, đánh giá các tiêu chuẩn về: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; số đơn vị hành chính trực thuộc; trình độ phát triển kinh tế - xã hội; yếu tố đặc thù… ngày 27/5/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-BNV phân loại đô thị Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Kết quả phân loại này làm cơ sở để Việt Yên thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức phù hợp với loại đơn vị hành chính , góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính thị xã và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước của địa phương.

Đồng thời là căn cứ để tỉnh và thị xã hoạch định kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xác định quy mô, định hướng phát triển của thị xã trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung và thị xã Việt Yên nói riêng trong giai đoạn tới./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024