ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Thứ sáu, 14h10 05/07/2024

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Quảng Trị về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

(KDPT) - Ngày 4/7/2024, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương có chuyến khảo sát nắm tình hình thực tế và làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự có ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn công tác. Về phía tỉnh Quảng Trị tham dự có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Trường trực UBND tỉnh cho biết: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới 3 Công ty lâm nghiệp của tỉnh, gồm: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo phương án: Chuyển Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc và ban hành kế hoạch cổ phần hóa cụ thể với từng Công ty. Trong đó, xác định rõ lộ trình các bước và các đầu việc cụ thể trong công tác cổ phần hóa các Công ty lâm nghiệp để tổ chức thực hiện.

Tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp tỉnh về cổ phần hoá các công ty TNHH MTV lâm nghiệp thành công ty cổ phần đã được phê duyệt; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan về cổ phần hoá công ty lâm nghiệp đến người lao động biết và thực hiện; hoàn thành việc rà soát hiện trạng, lập phương án sử dụng đất và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác định rõ diện tích cần giữ lại và diện tích bàn giao về địa phương nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất và giải quyết nhu cầu về đất sản xuất của địa phương; chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan, kiểm kê tài sản...

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp hạn chế khiến việc cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp vẫn chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu; tình trạng xâm canh, xâm lấn đất lâm nghiệp trong phạm vi ranh giới của các công ty lâm nghiệp chưa được xử lý dứt điểm; một số nội dung của kế hoạch cổ phần hoá được phê duyệt trước đây không còn phù hợp với quy định hiện tại nên các công ty chưa có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của việc cổ phần hóa doanh nghiệp…

Do đó, tỉnh kiến nghị Trung ương một số nội dung về giải pháp xây dựng lại phương án chuyển đổi, đổi mới cổ phần hóa công ty lâm nghiệp phù hợp với quy định tại Nghị định số 04/2024/NĐ-CP. Có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục về việc xử lý, định giá tài sản, giải quyết chế độ lao động, đặt hàng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng tự nhiên được giữ tại các công ty lâm nghiệp. Đề nghị bổ sung đối tượng ưu tiên là người dân thiếu đất sản xuất hoặc cộng đồng, tổ hợp tác, hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và một số nội dung liên quan khác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị tại Quảng Trị; phân tích một số ưu điểm, tồn tại, hạn chế đối với hoạt động của 3 Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Để việc sắp xếp, đổi mới đảm bảo hiệu quả cần tính toán, nghiên cứu tỷ lệ cổ phần hợp lý để thu hút được nhà đầu tư chiến lược, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp vào ngân sách nhà nước nhiều hơn. Đồng thời, đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, ban hành kết luận để đẩy nhanh lộ trình việc thực hiện cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp.

Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị.
Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh đã tăng rất nhanh độ che phủ rừng, hiện đạt gần 50%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Qua nội dung báo cáo và trao đổi của địa phương đã giúp đoàn công tác có thêm thông tin, những đánh giá sát thực để bổ sung vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất của tỉnh Quảng Trị, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo cụ thể, sớm giải quyết những hạn chế, bất cập cho các Công ty nông, lâm nghiệp đang còn gặp phải./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
Tin mới nhất
kinhdoanhvaphattrien.vn | 15/07/2024