Doanh nghiệp nhà ở quý III: Chưa qua cơn mê

"Hiện tượng" CRV

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp địa ốc kinh doanh lao dốc thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV trở thành một "hiện tượng" khi có tốc độ tăng trưởng doanh thu tính bằng lần.

Cụ thể, luỹ kế 6 tháng năm tài chính 2023, doanh thu thuần của Bất động sản CRV tăng trưởng 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 331 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng gấp 3 lần, đạt 99 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 45% xuống 29,9%.

Hoạt động tài chính trong kỳ cũng sôi nổi với 190 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó công ty không phát sinh chi phí tài chính.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 255 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 259 tỷ đồng, tăng 39%.

"Hiện tượng" Bất động sản CRV
Bất động sản CRV trở thành một "hiện tượng" khi có tốc độ tăng trưởng doanh thu tính bằng lần trong bối cảnh thị trường đóng băng. (Ảnh minh hoạ: TCH)

Bên cạnh tình hình kinh doanh rực rỡ, Bất động sản CRV cũng có bảng tài sản chất lượng khá tốt. Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty tăng 6% so với đầu năm, đạt 9.683 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn đạt 8.713 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Bất động sản CRV là hàng tồn kho, đạt 3.723 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm - chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Hoang Huy Commerce (3.546 tỷ đồng) và dự án toà nhà N02 (30 tỷ đồng). Còn các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% so với đầu năm, đạt 216 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 3.939 tỷ đồng, chỉ chiếm 41% tổng tài sản.

Đáng chú ý, công ty duy trì một lượng tiền tương đối dồi dào khi lượng tiền và tương đương tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới 4.563 tỷ đồng, chiếm tới 47% tổng tài sản, đều là tiền gửi có kỳ hạn.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả của công ty đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm song chỉ chiếm 29% tổng nguồn vốn. Trong đó, công ty phát sinh khoản nợ vay ngắn hạn 73 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ phải trả của công ty là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Đây là tiền ứng trước của khách mua căn hộ, nhà liền kề - nguồn doanh thu tương lai của CRV.

Vốn chủ sở hữu của Bất động sản CRV rất dày, đạt 6.857 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 134 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,41 lần.

Điểm trừ là dòng tiền kinh doanh trong kỳ của Bất động sản CRV âm 123 tỷ đồng, cùng kỳ âm 92 tỷ đồng, nguyên nhân là do tăng hàng tồn kho (809 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư dương 745 tỷ đồng, do công ty tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (4.577 tỷ đồng, tăng 4%) và thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (195 tỷ đồng, tăng 9%).

Dòng tiền tài chính thể hiện Bất động sản CRV chi trả cổ tức, chia lợi nhuận trong kỳ tới 403 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đạt 293 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 82 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng mạnh 159%, đạt 478 tỷ đồng.

Chần chừ chưa lên sàn

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ như trên, nếu lên sàn, nhiều khả năng Bất động sản CRV sẽ trở thành cái tên đáng chú ý. Tuy nhiên, kể từ khi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 672,4 triệu cổ phiếu CRV của Bất động sản CRV vào tháng 6/2022 thì đến nay phía công ty vẫn chưa thông tin chính thức về việc cổ phiếu có được chấp thuận hay không.

Việc Bất động CRV lên sàn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi doanh nghiệp này là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) - một tên tuổi lớn trên thị trường chứng khoán.

Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Bất động sản CRV là 6.724 tỷ đồng với 3 cổ đông lớn là TCH, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang. Tại ngày 30/9/2023, TCH đang nắm giữ 60,33% cổ phần của Bất động sản CRV, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67%.

Trong quá trình hoạt động của Bất động sản CRV, đáng chú ý là doanh nghiệp này đã có những màn tăng vốn thần tốc. Kể từ khi thành lập năm 2006 đến nay, công ty đã trải qua 10 lần tăng vốn điều lệ. Đặc biệt, giai đoạn tháng 3/2020 - tháng 12/2020, công ty có tới 6 lần chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ tăng phi mã từ 1.000 tỷ đồng lên 6.592 tỷ đồng.

Chỉ trong 9 tháng, Bất động sản CRV đã huy động hơn 5.500 tỷ đồng. Đáng nói, toàn bộ số tiền này dùng để đặt cọc, ứng trước quyền mua dự án lớn của TCH, gồm: Hoàng Huy - Sở Dầu, Hoang Huy Commerce, Hoàng Huy Green River và Hoàng Huy New City. Như vậy, có thể thấy động thái tăng vốn và mua các dự án từ công ty mẹ có bản chất là TCH đẩy các dự án trọng điểm cho Bất động sản CRV tập trung phát triển và xây dựng. Điều này không loại từ khả năng việc tăng vốn của Bất động sản CRV chỉ là sự luân chuyển vốn trong nội bộ tập đoàn./.